4.    Всичко е Бог 

 

 

Това най-важно положение, разгледано в 7 сутра на книгата „Сутри от Древното Учение“[1], се обяснява с помощта на цитати от Посланията на Владиците на Мъдростта.

 

 

br5 0114-1Вие сте неотделима част от Бога, вие съставлявате тялото на Бога, по същия начин, както и всички живи същества на Земята.

Вие виждате своята цел като помощ на всички живи същества, защото вие сте едновременно всяко едно от тези живи същества. И съставлявайки единен организъм с цялото Творение, не можете повече да твърдите, че този орган или система от организма, към който принадлежите вие, е най-главният.

Ако сърцето или бъбреците във вашия организъм кажат, че те са най-главните и заслужават специално внимание, това ще се отрази на целия организъм. Целият организъм ще се чувства болен.

Липсата на нещо общо с другите живи същества във Вселената съществува само във вашето съзнание и то е характерно само за дадения етап на еволюционното развитие.

Гаутама Буда, 17 март 2005 г.

 

…аз и всички живи същества сме създадени по образа на Този, който е създал този свят и който по своето положение се намира неизмеримо по-високо от нас. И ние всички сме свързани с него и съставляваме неразривно Единство. По същия начин, както аз имам своя Висша част, този Творец и Създател на Света има своя Висша част и своя низша част. И тази Негова низша част съм аз във въплъщение. Това съм аз във въплъщение, и всички други същества във въплъщение, и цялата Земя, която виждах, докъдето ми стигаха очите.

Ние всички бяхме Той във въплъщение. 

И Той чрез нас живее и твори, и опознава. Той познава Себе си чрез нас, чрез всяко живо същество. 

Ние всички сме Негови клетчици и капилярчета. Ние съставляваме неговото тяло. И ние всички сме свързани с Него и помежду си.  

Всичко, което ни разделя един от друг и от Единството с Него, трябва да се преодолее. 

Конфуций, 31 март 2005 г.

 

Всичко е Бог. Всичко, което ви обкръжава, всичко, което виждате, докъдето ви стига погледа, е Бог. И вие сте Бог.

Господ Шива, 2 април 2005 г.

 

…целият този свят представлява само Божествена Енергия, вибрираща на различни честоти. И в действиетлност в тази Вселена не съществува нищо друго, освен Божествената Енергия.

Циклопей, 7 април 2005 г.

 

Вие съставлявате единното тяло на Бога…

Могъщият Победа, 10 юни 2005 г.

 

У Бога няма никакви ограничения. Всички ограничения присъстват единствено във вашето съзнание и във възприемането ви на заобикалящия ви свят.

Господ Сурия, 10 юни 2005 г.

 

…няма нищо по-важно от взаимоотношенията ви с Бога. Вашите лични взаимоотношения с Бога. 

Бог не принадлежи на каквато и да е религия, вяра или националност. Бог е велик! И той е всичко, което ви обкръжава - онова, което виждате и което не виждате.

Моисей, 3 януари 2010 г.

 

 

Коментар[2] на Татяна Микушина върху основното положение на Учението: "Всичко е Бог":

 

Има няколко етапа на познанието за Бога. 

Първият етап е, когато човек възприема Бога като нещо, което съществува извън него. Хората му се кланят в храмове, правят негови изображения в олтарите- статуи, икони и други. 

Вторият етап на познанието на Бога е, когато човек осъзнае, че Бог се намира вътре в него, в неговото сърце. 

Третият етап на познанието на Бога е, когато човек осъзнае, че всичко е Бог: и самия той, и всичко, което го обкръжава. Всичко е Бог. 

Човечеството сега се намира на прага на този етап: съзнанието, че наоколо няма нищо друго освен Бог. Това Учение, което дават Владиците чрез мен, е „дрешка за порастване“ («одёжка на вырост»). Това е следващият етап от познанието на Бога, на чийто праг сега стои човечеството. 

br5 0114-2Искам да кажа, че ми се удаде да изпитам удивително състояние на съзнанието. По-рано се занимавах с молитвени практики: четях  Повелите на Виолетовия Пламък много, по 4-5 часа на ден. Но никога не можах да вляза в такова високо ниво на съзнанието. И само когато започнах да се занимавам с медитативни практики, ми се удаде да достигна това състояние на съзнанието. Мисля, че това просто беше Велика Милост на Бога, който ми позволи да изпитам това състояние, за да мога да разказвам за него. Защото моите вътрешни постижения са недостатъчни да достигна до това ниво на съзнанието. Това бе много голяма Милост – да ме повдигнат до това ниво на съзнанието. Когато един ден през 2003 година медитирах, попаднах в такова състояние, в което се чувствах в тялото и извън тялото. Това бе някаква точка в пространството на абсолютно удовлетворение. Това бе състояние на пълно удовлетворение, пълен покой, пълно спокойствие и разбиране на достигнатото. Не на това към какво да се стремиш. Разбирате ли, това е състояние, което ни е присъщо изначално. Това е състояние, а не някакво голямо постижение. Това е връщане към самия себе си. И единственото, което исках, е просто да пребивавам винаги в това състояние, да не излизам от него. Защото това бе пълна защитеност, пълно спокойствие, пълен покой, пълно блаженство, пълно удовлетворение. Нищо не е необходимо, всичко е постигнато. И после – всичко свърши. Как ли не се опитвах, и досега не мога да се върна в това състояние. Но в крайна сметка знам, че то съществува. И мога да говоря за това. 

 

Ще приведем още няколко фрагмента от Посланията на Владиците на Мъдростта.

 

Свети Архангел Михаил, 15 април 2005 г.: 

Всички велики Учители на човечеството, всеки на своя език и със своето вътрешно разбиране утвърждават една и съща велика Истина, че всичко е Бог и този Бог се намира във всяка вещ и всеки предмет в този проявен свят. 

И съответно Бог се намира и вътре във вас. Когато тази Божествена Истина най-накрая завладее съзнанието на по-голямата част от човечеството и всеки човек се устреми към Бога, който се намира вътре в него самия, то проявеният свят, тази проявена илюзия ще престане да съществува. Тогава човечеството и цялата земя ще преминат на по-високо енергийно ниво и ще съществуват в други, по-фини тела.

 

Възлюбеният Сен Жермен, 25 март 2005 г.: 

…всички ние, Възнесените Същества и невъзнесеното човечество, съставляваме единното тяло на Бога. Ние сме едно цяло. И сме безсмъртни. Затова умирането е невъзможно, дори и да пожертвате всички свои тела. Това е мистерия на Бога и някога ще разберете смисъла на тази мистерия. 

И ще настъпи денят, когато ще бъдете готови да пожертвате и тези ваши безценни съкровища(каузалното тяло – Т.Н.Микушина), защото сте разбирате, че я няма повече границата, която ви отделя от Бога. Вие вече не разделяте в съзнанието си това, което ви принадлежи, от това, което принадлежи на Бога. Защото сте едно.

 

br5 0114-3Възлюбеният Джуал Кхул 

18 април 2005 г.: 

Ще дойде ден, когато ще можете да почувствате всеобхватна, безпричинна Любов към всичко, което ви заобикаля, към всички хора на Земята, към самата Земя, към природата, облаците, небето, дъжда, слънцето. 

Ще ви изпълни чувство на Любов и Единство с всичко, което ви заобикаля. И вие наистина сте всичко това едновременно. Разберете, че вашето съзнание, вашето човешко съзнание е това, което ви отделя от околния свят, но вашата природа и природата на всичко, което ви заобикаля, са еднакви. 

Всичко е Бог. Отделянето ни от Единството с Бога е само в нашето съзнание.

 

Възлюбеният Иисус, 27 юни 2013 г.: 

Единственото спасение за човечеството в тези условия е завръщането към Бога и истинската вяра като състояние на съзнанието. Възприемането на Бог не като старец, изобразяван на иконите в църквата, а като вътрешна Светлина, пронизваща цялото Творение и пребиваваща във всички същества в олтара на тяхното сърце, е способно да окаже помощ на човечеството на дадения етап на неговото развитие.  

Концепцията за Бог, който не живее в храмовете, а изпълва цялото обкръжаващо ни пространство, може да бъде разбрана от умовете на хората на дадения етап от еволюционно развитие. И в този хаос, който сега съществува в света, единствения регулатор и гарант за стабилност е вътрешният управител, съвестта на човека или Бог, който пребивава във всеки човек.

 

Цикълът лекции на тема: „Учението за Бога в Посланията

на Владиците на Мъдростта“, е подготвен от Олга Иванова

 

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_04.htm

 

[1] Микушина Т.Н. Сутры Древнего Учения. / Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2012. – 224 с.(Книгата е издадена на български език – бел.пр.)

[2] Текст с аудиозаписи на семинаре «Суть Древнего Учения» (Подмосковье, май 2013 г.).