Идеята за ненасилието навлиза в съвременното обществено съзнание много бавно. Още по-бавно тя намира практическо приложение. По-скоро става обратното – и в политиката, и в битовата реалност нараства насилието във всичките му форми. Изследователите отбелязват, че насилието се е увеличило както на държавно ниво(в лицето на различните институции), така и в индивидуалното поведение. Хората, пряко или косвено, лесно прибягват до насилие в най-различни конфликтни ситуации. Увеличаването на насилието във всичките му форми става най-вече поради падението на нравствеността в обществото.

 

УЧЕНИЕ ЗА НЕНАСИЛИЕТО

част - 2

 

Чувството за борба не е Божествено чувство
       Възлюбеният Алфа, 18 март 2005 г.

 

…Високите вибрации се възприемат от почти всяко същество, по един или друг начин свързано с вашия свят, като източник на опасност. Тези вибрации на Светлината действително носят в себе си опасност. Те разрушават всичко, което не съответства на Божествения замисъл и на следващия етап на космическата еволюция.

br10 0114-1Времето се промени. И ако по-рано ние можехме да действаме чрез нашите посланици и това действие може да бъде оприличено на поточе светлина, то сега това по-скоро прилича на водопад от Светлина.

Ние се стремим да напълним вашия свят с колкото се може по-голям поток Светлина. И този поток трябва буквално да разруши всичко, което не съответства на замисъла на Бога за следващия етап на еволюцията на Земята.

Затова съпротивлението е голямо. И линията на фронта минава през сърцата на нашите вестители.

Това наистина е велика битка, изискваща велико напрежение на силите.

Нов етап - нова Космическа възможност. И съпротива срещу тази възможност.

Съществуват две сили, формиращи тази Вселена, които външно изглеждат противоположни една на друга, но в действителност просто участват в изпълнение на Замисъла на Твореца за тази Вселена.

Едната сила способства за проявяването на илюзиите, за създаването на проявените светове. Другата сила способства за завръщането на този проявен свят в изходното състояние на Непроявено Всезнание.

През първия етап на разгръщането на вселената тази сила, която способства за създаването на илюзиите, среща съпротивата на силата, която се стреми да съхрани първоначалния покой.

След преминаването на критичната точка за тази Вселена, силите сменят ролите си и съпротивлението излиза от страна на силата, стремяща се да съхрани илюзиите.

Това са силите, които в различни философски системи се наричат Ян и Ин, мъжко и женско начало, сили на доброто и на злото.

И вие виждате, че и двете сили се явяват необходими части в замисъла на Твореца. Те се допълват взаимно и колкото по-плътен е един свят, толкова по-враждебни са тези сили една на друга.

И колкото е по-фин един свят, толкова по-хармонично взаимодействат помежду си двете основни сили в тази Вселена.

Преодоляването на привидната враждебност на тези две сили вътре във вашето съзнание е главна част на даваното тук Учение.

Чувството за борба не е Божествено чувство. То е присъщо само на плътните светове. И трактовката за значението на битката на Небесата, която се дава в много учения, има съвършено друг смисъл. И този смисъл е различен в зависимост от нивото на съзнание на еволюиращите същества.

br10 0114-2Имаше етап, през който беше допустимо да се тълкува тази битка като битка между ангелите на Небесата. Това съответстваше на нивото на съзнание на човечеството на онзи етап.

Сега е настъпил момент, в който трябва да се замени образът на биещите се ангели във вашето съзнание с образа на взаимодействието на двете противодействащи сили в тази Вселена.

Колкото по-близо до Истината разглеждате взаимодействието на тези две сили, толкова по-малко болезнен за вас ще е преходът на вашата планета на ново ниво на разбиране на Божествената Истина.

Правилното разбиране на водещата се в този свят битка ще ви избави от много грешки по духовния ви път, свързани с желанието да отстоявате със сила вашето разбиране на истината.

Вие можете да утвърждавате Истината, но не трябва да се борите с всеки, който по ваше мнение разбира тази Истина неправилно и единствено въз основа на вашата преценка подлежи на наказание и съд.

Позволете да съди този, на когото това  се полага. Не се опитвайте да съдите с вашето човешко съзнание за тези неща, които засега не са достъпни за вашето разбиране.

Живейте в Мир, пазете чувството на Любов и Хармония, и всичко ще ви се даде.

Аз дойдох специално, за да ви дам това важно Учение. И се надявам, че сте ме разбрали.

АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец на Небесата.

 

Каня ви в моята Школа на Мистериите
        Господ Майтрейя, 28 март 2005 г.

 

АЗ СЪМ Майтрейя. АЗ СЪМ пристигнах. Дойдох чрез този посланик при вас. Аз дойдох!

Внимателно следете днешните ми думи към вас. Може да ви се струва, че моите думи са незначителни и не носят никаква нова информация. Не бързайте със заключенията. Оставете ми възможността да решавам какво ви е необходимо да получите именно сега, за да можете да направите следващата стъпка по вашият духовен Път.

Всички вие сте воини на Духа. Идвате в този физически свят, за да се сражавате с илюзиите си. Защото такъв е сега планът на Бога. Отначало си създавате илюзия, дори може напълно да се отъждествите с нея. И ето че настъпва моментът, когато трябва да се разделите с тази илюзия, да преминете на по-високо ниво на развитие на вашето съзнание.

br10 0114-3И вие ставате арена, на която се борят силите, бранещи илюзията, и силите, които се стремят да премахнат тази илюзия. Струва ви се, че тази битка се води във вашия свят, в действителност тя се води вътре във всеки от вас.

В това се състои и посвещението, което преминавате на този етап – да разберете, че цялата битка се води вътре във вас. Докато тази битка продължава вътре във вас, ще идвате отново и отново във въплъщение в този физически свят и ще се оказвате в обкръжението на хора, вътре в които се води същата битка.

Ще се сражавате с вашите страсти, с вашите недостатъци и с вашите несъвършенства, докато не ги победите напълно.

В това се състои смисълът на тази битка, която водят силите на Светлината против силите на тъмнината. Този смисъл ви го давам сега и този смисъл на битката се дава според вашето ниво на съзнание. Когато вашето съзнание стане по-ясно и вашият ум заприлича на прозрачен кристал, тогава ще ви дадем ново знание и ново разбиране за битката.

Затова моят съвет към вас е – прекратете да водите външна война, престанете да търсите враговете извън себе си.

Всеки, който идва при вас във физическия план, идва именно защото вашите вибрации са му позволили да направи това. Ако този човек ви причинява вреда, ако ви обижда, вие не трябва да го приемате като ваш личен враг или паднал ангел. Той е дошъл при вас или за да можете да му върнете своя кармичен дълг, или за да ви даде урок. Проверете доколко сте усвоили урока, получен от вас чрез нашето Учение.

И всеки път, когато ви се поиска да отмъстите на този човек, който ви е причинил вреда, да го накажете, вие трябва да разберете, че в образа на този човек съм идвал аз, за да ви изпитам доколко сте усвоили нашите уроци.

Няма нищо извън вас самите, с което си струва да се борите. Ако искате да ви покажа вашия истински враг, приближете се до огледалото и погледнете в него. Ето го вашият истински враг, заедно с всичките му плътски желания, егоизъм, самонадеяност и увереност, че той е познал цялата Истина и може да учи другите на тази Истина.

За да можете да учите на Истината, необходимо е много да се потрудите над себе си. Трябва да преминете през битката със своята нереална част, трябва да победите своя страж на прага, своето его. Трябва да удържите победа във вашето собствено съзнание. Вие трябва да излезете победител в тази битка. Точно тогава, не по-рано, ще получите право да учите другите.

Мантията на Гуру, също както и мантията на Посланик, не се дава от нас без постигането на определени заслуги. Много от вас са имали мантии в предишни въплъщения. Душите ви го знаят. Вие имате натрупани във вас много достижения от миналото.

По различни причини сте загубили мантиите си и всеки път, пристигайки във въплъщение, вие получавате възможност отново да преминете посвещенията и да върнете своята мантия.

Затова ви каня в моята Школа на Мистериите за преминаване през тестове. Много от вас имат желание да се учат лично при мен. Аз винаги съм готов да приема ученици. Трябва просто да се доближите до олтара и да пожелаете да ви взема за свои ученици. Можете просто да изразите това желание в сърцето си.

 Мнозина изявяват желание да станат мои ученици. Аз ги приемам всичките. Но много малко са тези ученици, които преминават още първия даден от мен тест.

На мен не ми е необходимо да идвам при вас лично, за да ви дам първия тест. Ще изпратя при вас човек, когото смятате за свой враг и той ще извърши срещу вас някакво действие, което ще ви се стори оскърбително. Задачата на всеки тест е да ви извади от равновесие. Вие ще бъдете оценявани не по това, дали ще излезете от равновесие или не, вие ще бъдете оценявани по извода, до който ще достигнете в резултат на този тест.

Най-добрите ученици винаги благодарят на Бога и на мен като Учител за възможността да преминат през този тест.

Тези, които не са готови дори за началната степен на моите посвещения, дори не разбират, че съм им дал тест. Те реагират така, както са реагирали винаги – с обида, ненавист, негодувание, с желание за мъст.

Такъв човек се лишава от възможността да премине обучение под мое ръководство понякога до края на текущото въплъщение.

Затова много са желаещите да постъпят в моята Школа на Мистериите, но само единици издържат този малък встъпителен изпит и получават възможност да преминат и друг тест.

Не ми е нужно да събирам моите ученици някъде на определено място на Земята, за да им дам тест. Аз използвам обстоятелствата от вашия  живот и заобикалящите ви хора, за да ви подложа на моите тестове.

Възможност да постъпят в моята Школа на Мистериите имат всички, но само единици получават възможност да завършат тази Школа и да получат след нейното завършване мантията на Гуру.

АЗ СЪМ Майтрейя и ви очаквам.

 

Планетата ви навлиза в цикъл, водещ до раздяла с илюзиите
       Възлюбеният Серапис Бей, 29 март 2005 г.

 

АЗ СЪМ Серапис, АЗ СЪМ дошлият.

Създаването на тази Вселена и нейното развитие е свързано с преодоляването на хиляди препятствия. Тези препятствия се пораждат от взаимодействието на двете основни сили, действащи в тази Вселена. Изначално чистият Божествен Замисъл при започване на диференциацията, на проявлението изпитва съпротивление от страна на силите, пребиваващи в покоя на вечното блаженство. Тези сили препятстват началото на проявяване на Вселената. Те не бързат да излязат от първичния покой на блаженството. По същия начин вие не бързате да се пробудите сутрин от сън, особено ако сънят ви е бил сладък, както в детството.

br10 0114-4Минава време и Вселената започва да изпитва съпротива от страна на силите, които не искат да се завърнат към първоначалния покой. Това прилича на човек, който се е задълбочил твърде много в проблемите на деня и не бърза да заспи. Но точно по същия начин, както неизменно се редуват ден и нощ, период на бодърстване и период на сън, така и тази Вселена си има своя ден, своето бодърстване и своя покой, отдих.

Всичко се подчинява на своите цикли. И на циклите вътре в циклите.

Вашата планета навлиза в цикъл, водещ до раздяла с илюзиите. Но човешките същества така са потънали в тази проявена илюзия, че се съпротивляват на установения порядък.

Вие имате своя безсмъртна част, вашата Висша Част. Имате и тленна част - вашите четири низши тела. Вашата Висша Част се подчинява на Божествения закон, защото по време на цялото ви странстване като индивидуалности в този проявен свят тя никога не е губила връзка с Твореца. Вашата низша част на определен етап от еволюционното развитие е загубила своето чувство за единство с Твореца на Вселената и чувството за своето единство с цялото мироздание.

Тя е пожелала да живее свой отделен живот и се е заблудила в джунглите на илюзиите. Колкото и дълго да продължава странстването на душата по просторите на космоса, настъпва моментът, когато трябва да се завърне от илюзорния свят в Реалния Свят на Бога. Ето сега този етап е настъпил. Етапът на отказване от илюзиите и етапът на завръщане в Реалния Свят.

АЗ СЪМ Серапис Бей.

 

Сложността на ситуацията в съвременния свят е свързана с това, че е много трудно да се разпознае къде, чрез кого и в кой момент действат силите на Злото и къде, чрез кого и в кой момент действат силите на Доброто. Къде, кога и чрез кого се проявява едната или другата сила не зависи от страната, нацията, расата или религията. Линията на фронта преминава през сърцето на всеки човек и всеки човек, правейки своя избор, застава на страната на едната или другата сила. Задачата на светоносците е да правят различаване във всяка ситуация и да правят избор в полза на Доброто.

Колкото по високо е духовното ниво на обществото катo цяло и на всеки от неговите членове, толкова по-хармонично ще протича взаимодействието между движещите сили на Вселената. В идеалното общество тези сили си взаимодействат мирно, допълват се една друга и водят до балансирано еволюционно развитие.

 

Цикълът лекции по темата „Учение за ненасилието“

подготви Т.Н. Микушина.

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_nenasilii_02.htm