Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта

 

5. Пътят към Бога се намира вътре в нас, в нашите сърца 

 

 

Това положение на Учението се разглежда в 10-та сутра на книгата „Сутри от Древното Учение“[1].

 

br.5 - 1Няма нищо извън самите вас, от което да се нуждаете. Цялото Божествено знание и съвършенство се намира във вас. Търсете това съкровище в своето сърце, търсете този вход към несметните богатства, които се намират вътре във вас.

Санат Кумара, 4 март 2005г. 

 

Следващата стъпка, която трябва да направите, е да откриете този вход към другия свят, към Божествения свят. Свят, който е неподвластен на времето и където няма пространство. Светът на всезнанието и на пълното съвършенство. Този свят, от който произлиза всичко и където всичко се завръща. Вашият свят, вашият дом, вашата истинска реалност, откъдето сте дошли във физическия свят и сте създали вашата физическа реалност.

Възлюбеният Алфа, 1 юни 2005 г. 

 

Небето и Земята ще се срещнат. И това ще стане вътре във вашия храм. Защото Пътят към Небесата лежи вътре във вас.

Бабаджи, 8 април 2005 г. 

 

Вие се покланяте в сърцето си, и трябва да намерите Бога в своето сърце и да се покланяте само на Него.

Всички външни учения, групи, църкви са ви нужни само за да разберете тази проста истина и да се обърнете към единствения истински Бог, който се намира в сърцето ви.

Архангел Михаил, 15 април 2005 г.

 

  

…вие можете да търсите нови религии и нови хора, които ви носят знания, но можете да останете и в рамките на традиционните религии и църкви. Всичко се определя не от външната принадлежност към правилно или неправилно религиозно направление, всичко се определя от вашия вътрешен стремеж и търсенето на истината в самите вас.

Падре Пио, 19 април 2005 г. 

 

Мъдрият човек търси Бога в единственото място, където Той пребивава - в своето сърце. Човек, който не е толкова мъдър, търси мъдростта извън себе си, във външните религии и вярвания. И получава уроците си по Пътя.

Мелхиседек, 4 мая 2005 г.

  

…Истината, Бог, Любовта не се намират извън вас. Те се намират вътре във вас.

Иисус, 3 януари 2009 г.

  

…не търсете извън себе си това, което ви е необходимо за вашето духовно израстване. Търсете вътре в себе си - там е вратата, водеща към вечността.

Гаутама Буда, 13 декември 2009 г.

 

 

Коментар[2] на Т.Н. Микушина към положението на Учението „Пътят към Бога се намира в вътре в нас, в нашите сърца": 

Владиците на Мъдростта в продължение на милиони години учат човечеството на Вътрешния Път, мистичната връзка с Бога, който пребивава във всяко човешко същество. И независимо от това, че има външни религии, в тях винаги е имало хора – старци, йоги, пророци, мистици – които са вървели по Вътрешния Път. В християнството това са кабалистите – християнските мистици. В исляма това е суфизма – мистичното течение на исляма. В будизма това е пътят Ваджраяна, или Елмазената колесница. В индузма това е йога и медитацията – достигането на състояние самадхи. Затова, както виждате, всички тези практики съществуват от хиляди години и няма нищо ново в установяването на вътрешната мистична връзка с Бога. 

Ще приведем още няколко цитата от Посланията на Владиците на Мъдростта.

 

Могъщият Космос, 3 май 2005 г.: 

… всичко се намира вътре във вас. Световете се сливат там, вътре във вас. Всичките ви постижения се натрупват вътре във вас. Вие сте абсолютно уникални. И действително сте създадени по образа и подобието на Бога. Всъщност вие сте Богове.

Първоначално сте били родени като Богове и сте пожелали да сътворите този илюзорен свят, в който се намирате. Но ето, че вече се наситихте на играта си във вашата илюзия. Дойде времето да се върнете към своята реалност, в своя роден свят. 

br.5 - 2Господ Шива, 21 юни 2011 г.: 

Но трябва да започнете от себе си. От вашите лични взаимоотношения с Бога, който се намира вътре във вас. Когато установявате личните си взаимоотношения с вътрешния Бог, животът ви започва да се променя. Това е изборът, който сте длъжни да направите незабавно.

 

Възлюбеният Иисус, 8 януари 2007 г.: 

Вас не трябва да ви интересува нищо друго, освен взаимоотношенията ви с Бога. И когато търсите Бога, за да стигнете до смисъла на живота и да започнете да учите другите на това, тогава вие не се приближавате до Бога, а само се отдалечавате от Него.

Само когато намирате пълно удовлетворение от общуването с Бога вътре във вас, и не чувствате никаква нужда да споделите вашата тиха радост с някого, защото сте напълно удовлетворени и щастливи, само тогава намирате истинския Бог. И аз имам възможност да ви наблюдавам с умиление. И вие започвате да усещате моето присъствие.

 

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, 12 януари 2010 г.: 

Пребиваването в Бога е естествено за вашите души. И това е нещото, за което вие безкрайно тъгувате и което търсите във вашия свят.

А всичко, което търсите, е на няколко сантиметра редом с вас, вътре във вас, във вашите сърца. Вашата Светлина, вашият Дом. Вашата реална част.

Разбирането на Вечния живот и постепенното отделяне от себе си на всичко онова, което не е вечно, е това, което трябва да ви вълнува преди всичко. Тогава, когато се устремявате към Светлината, когато знаете, че сте безсмъртни и само временно сте отседнали на тази планета, тогава вие се движите по Пътя към Бога.

 Не е нужно да търсите доказателства за съществуването на Бога и не е нужно да изразходвате сили, за да докажете на себе си съществуването на вечния Живот. Има Път, който лежи във вашите сърца. Бог се е погрижил за това всеки от вас да може да получи пряк достъп до Божествения свят чрез личния мистичен опит, чрез личното съприкосновение с Вечното. 

Затова на онези от вас, на които са нужни доказателства за вашето ментално тяло, вие можете да ги търсите. Аз ви зова да вървите по най-краткия Път, който лежи вътре във вас, във вашите сърца. И повярвайте ми, че за всеки от вас има възможност да открехне вратичката към Божествения свят поне веднъж в живота си. И да усети диханието на вечността. 

Никой от вас не може да каже, че поне веднъж в живота си не е изпитвал минути на тихо блаженство, когато от вашето сърце като че ли струи благост и умиротворение. И ето това състояние е истинското състояние. Вие сте получили този опит. Сега всичко останало във вашия живот, което ви пречи да пребивавате постоянно в това състояние на съзнанието, трябва постепенно да ви напусне.

 

Възлюбеният Ланело, 24 май 2005 г.: 

Пътят към Бога винаги е вътре във вас, във вашите сърца. Можете да чуете гласа на Бога само в тишината на своето сърце. Затова основната ви задача ще бъде да слушате сърцето си. Да се учите да слушате себе си, своята Висша част. И постепенно да се откажете от всичко, което ви обременява и препятства установяването на такава връзка.

Вие сами правите избор между нещата от този свят и възможността да чуете тихия вътрешен глас във вас.

 

Падмасамбхава, 23 април 2005 г.: 

Бог разговаря с вас на езика на сърцето и Той разговаря с вас в сърцето ви.

 

Господь Шива, 24 июня 2009 года: 

Колко много различни неща е измислило човечеството, за да противопостави всички тях на единствената Истина – Бога, който пребивава в тишината на вашето сърце. 

Влезте в тишината на своето сърце. И ще имате еталон, с който да сравнявате това, с което се срещате в своя живот. Вие ще сравнявате състоянията, които възникват във вас при съприкосновение с дреболийките на вашия свят, с това състояние на Божествена хармония и тишина.

 

Възлюбеният Бабаджи, 28 декември 2008 г.: 

Има механизъм, който съществува във вашите сърца и този механизъм винаги знае в каква посока се движите. И когато вървите към Светлината, вие нямате съмнения.

 

Възлюбеният Алфа, 1 юни 2005 г.: 

Съсредоточете се върху сърцето си. Съществувате само вие и вашето сърце, възлюбени.  

Няма нищо друго във вашия свят. В сърцето ви е разположен единственият вход към реалността на Бога. 

br.5 - 3 

Вие сте деца. Не можете, намирайки се на вашето ниво на съзнание, да участвате съзнателно при създаването на световете и при поддържането им в ред и чистота. Но дойде времето, когато трябва да пораснете.  

Вашият зрелостен изпит, за да имате достъп до света на възрастните, е да намерите входа във вашето сърце, да намерите входа към реалния свят на Бога. 

Много се надявам, че всички вие, които четете тези редове, ще можете да издържите своя зрелостен изпит, който ви дава право да станете сътворци на Бога и осъзнато да реализирате в живота плана на Бога за тази Вселена. Трябва да преминете през тясната тайна вратичка, скрита във вашето сърце в неговата тайна обител.  

Който и да ви зове в примамливите простори на космоса, към откриване на далечни светове, намиращи се извън вас, не му вярвайте. Всички светове, достъпът към далечни светове и други светове се намират във вашето сърце. Ключът за вратата, намираща се в сърцето ви, е Любовта. 

А ще отворите тази врата с помощта на вашето съзнание, на вашето Божествено съзнание.  

Външното ви съзнание и външният ум ще ви пречат. И ще ви изпращат нови и нови препятствия по пътя.  

Но сега знаете къде е разположена тайната врата за света, откъдето сте дошли и където трябва да се върнете. Постарайте се да не загубите ключа от тази врата при изпитанията в живота ви. И се постарайте да премахнете от вашето съзнание всичко, което ви пречи да се промъкнете през тази тясна врата.

 

Джуал Кхул, 11 януари 2010 г.:

 Най-важното за вас е да намерите вътрешното съзвучие с Божествения свят. Тогава, когато компасът на вашето сърце работи, за вас не са страшни никакви съблазнители от илюзорния свят. Вашето сърце знае Истината. И когато се намирате в състоянието на Безусловна Любов към всичко, което ви обкръжава, именно в това състояние вие сте способни да съзрете Истината. Улавяйте тези щастливи моменти във вашия живот. Бог ви ги дава.

 

Владика Иларион, 5 юли 2009 г.: 

Границата на Божествения свят минава през вашите сърца. Именно там, под слоя броня, се намира Бог. И тогава, когато всеки човек успее да разкрие своето сърце, цялото човечество ще се върне в онези времена, когато хората на Земята изпитваха постоянно състояние на Щастие и Любов.

 

 

Цикълът лекции на тема „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта“

подготви Олга Иванова.

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_05.htm

 


  [1] Микушина Т.Н. Сутры Древнего Учения. / Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2012. – 224 с. (Книгата е издадена на български език – бел.пр.)

  [2] Текстът е от аудиозапис на семинара «Суть Древнего Учения» (Подмосковье, май 2013 г.).