Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта

 

6. Пребиваване в Бога. Чувство за Божественото

 

 

 

Великият Божествен Управител, 25 юни 2013 г.:

Пребиваването в Бога, чувството за Божественото – това просто е състояние на вашето съзнание. И ако искате постоянно да пребивавате в Бог, пуснете го отначало в сърцето си, а след известно време Той ще завладее цялото ви същество. Както слънцето осветява цялата земя и всичко наоколо, така и Бог чрез вас също ще свети на света.

Необходимо е всеки от вас да усвои този механизъм за разкриване на Бога в себе си. Пребиваването в Бога не означава разкриване на свръхспособности, приемане на наши диктовки или четене на мисли. Пребиваването в Бога означава постоянно хубаво, гладко настроение, препълваща радост и любов.

 

Възлюбеният Ланело, 17 декември 2005 г.:

Как можете да определите, че пребивавате в Бога?

Това е много просто, възлюбени. Вие просто наблюдавате състоянието, в което се намирате. И ако сте подложени на каквото и да е отрицателно чувство, било то осъждане, тревога, депресия, раздразнителност, тогава вие не се намирате в Божественото състояние на съзнанието.

Само тогава, когато изпитвате с нищо несравнима тиха радост и умиротворение, вие се намирате в Бога, в Божественото състояние на съзнанието.

 

Владика Иларион, 5 юли 2009 г.:

Тогава, когато човешкото съзнание се отдалечава от Божествените вибрации, в този случай човек сам се отделя от Бога, той престава да се чувства в безопасност, престава да изпитва Любов. Тогава, когато човек се връща в Божествените вибрации, се случва точно обратното. Човек чувства своето единство с цялото Творение, изпитва Любов, Радост. Той е удовлетворен, спокоен, уравновесен.

 

Възлюбеният Иисус, 25 юни 2008 г.:

Никога не тичайте след външни ритуали. Никога не се стремете да постигнете тайнства там, където ги няма. Живейте просто. Изпълнявайте заповедите, дадени от Мойсей и пророците, и се старайте на първо място да съхраните в своето сърце чувството на Любов и Състрадание към ближния и към всичко живо.

Отношението към всяка частица Живот, отношението към всяко Божествено проявление ще отличава истински вярващия човек от лицемера, който се прикрива зад името на Бога, но няма Бог в своето сърце.

Аз ви дадох заповед: „Изпитвайте Любов един към друг”. Дойдох, за да ви кажа, че когато Любовта живее във вашето сърце, на вас не ви е нужен никакъв външен проповедник, не е необходимо да губите време за търсене на Бога извън себе си, защото във вас има Любов и следователно вие пребивавате в Бога, защото Бог е Любов.

 

Владика Мория, 29 декември 2008 г.:

На вас ви е необходимо да намерите вътре в себе си онази точка на покой и тишина, спокойствие и умиротворение, в която пребивава Богът вътре във вас. И от тази точка вие сте длъжни да се опитате да разберете, че няма нищо във вашия физически свят, което може да ви навреди, да навреди на вашата душа, ако вие самите не позволите да ви обхванат панически настроения и да се втурнете да се спасявате.

 

Възлюбената Майка Мария, 25 юни 2012 г.:

 Вътре във вас е скрит механизъм, който ще ви позволи да намерите изход от най-трудната ситуация. Вътре във вас сияе ослепително частица от Бога. Необходимо е постоянно да отделяте време през деня, за да общувате с Бога. Необходимо е постоянно да култивирате в себе си чувството за Божественост.

 

Господ Шива, 3 декември 2009 г.:

Вътрешното почитание на Бога е необходимо за вас като въздуха. Ако не успеете да отгледате в себе си това чувство за Божественото, вие няма да можете да се придвижвате по-нататък. Вашето придвижване по пътя на еволюцията е неразривно свързано с това, доколко ще успеете да допуснете в съзнанието си Божествеността.

<…>

Това чувство за Божественото няма нищо общо с ходенето по храмове, джамии и църкви. За да стигнете при вашия Бог ви е необходимо просто да допуснете това чувство за Божественото във вашето сърце. Когато пребивавате в това чувство, настъпва неочаквана тишина, дори ако се намирате в центъра на голям град. Вие получавате наслаждение от вътрешното съзерцание на Бога и това позволява на Бог да усили своето присъствие във вас. Чувството на Любов, най-възвишеното чувство на Любов, което сте способни да изпитвате, много прилича на Божественото чувство.

 

Господ Шива, 24 юни 2009 г.:

Бог винаги присъства във вашия свят, но вие трябва бъдете наблюдателни. Вътре във всеки от вас присъства Бог. Необходимо е да наблюдавате.

Има понякога много тихи, благостни моменти във вашия живот, когато всичко като че ли замира. Вие чувате тишината сред градския шум. Всичко замлъква. И в този момент към вас тихо се приближава Бог. Той се появява от дълбочината на вашето същество и разпростира своето влияние върху всичко около вас. И ако вие можехте по-често да усещате тези моменти на присъствие на божеството във вашия свят, то вкусвайки тази благост, вие завинаги бихте обърнали гръб на сурогатите, които ви предлага вашата цивилизация. Не може да се сбърка тази благодат, която Бог дава и заместителите, които срещате навсякъде във вашия свят.

Аз бих желал вие да успеете да уловите тези състояния на вътрешна тишина и спокойствие във вашия свят. И аз бих желал вие да успеете да запазите спомена за тези състояния дори тогава, когато всичко около вас се руши.

Има истински състояния, когато вие пребивавате в Бога. И вие сте длъжни да се стремите към това да пребивавате в тези състояния. По такъв начин от сърцевината на вашето същество Божественият свят може да се излива във вашия проявен свят. И по този начин несъвършенството на вашия свят постепенно ще угасва, подобно на огън, който няма повече с какво да се подхранва.

Само вие самите поддържате несъвършенството на вашия свят. Единствено вие самите насочвате вашата енергия към несъвършенството и то продължава да съществува. Спрете се, замислете се какво правите. Престанете ден след ден, въплъщение след въплъщение да тичате в кръга след моркова, подобно на тъпи магарета. Всеки от вас има свой морков. За някого това са сексуалните наслади, за другиго – кариерата, която вие кой знае защо наричате самореализация, за трети – това са различните упойващи вещества, хазартните игри, развлеченията.

Колко много различни неща е измислило човечеството, за да противопостави всички тях на единствената Истина – Бога, който пребивава в тишината на вашето сърце.

Влезте в тишината на своето сърце. И вие ще имате еталон, с който да сравнявате това, с което се срещате в своя живот. Вие ще сравнявате състоянията, които възникват във вас при съприкосновение с дреболийките на вашия свят, със състоянието на Божествена хармония и тишина.

На вас ви е необходимо доброволно да се откажете от цялото това натрупване на различни неща, които съществуват във вашия свят, но които не са ви нужни в бъдещия свят.

 

Господ Шива, 22 декември 2012 г.:

Вие трябва да намерите  вътре в себе си стабилно състояние на вътрешна увереност, достойнство, благородство, хармония и тишина.

Това е истинското състояние, което ще ви помогне да се справите с всякакви трудности и изпитания. Трябва да се стремите да намерите вътре в себе си тази точка на баланс, тази опорна точка. Това е много важно. Защото ако направите това, ако намерите опорната точка вътре във вас, винаги ще бъдете спокойни, дори тогава, когато целият свят бушува.

Тази опорна точка е връзката с вашата истинска същност, с Божествената ви същност, с Бога вътре във вас.

Когато постигнете това състояние на равновесие и покой, ще удържите огромна победа!

 

Цикълът  лекции на тема „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта“  подготви Олга Иванова

 

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_06.htm