Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта

 

7. Да дадем възможност на Бог да се проявява чрез нас.

 

 

Конфуций, 31 март 2005 г.

…ние трябва да се откажем от желанието да проявяваме себе си, своето его в живота си, трябва да направим всичко зависещо от нас, за да дадем на Бог да проявявя себе си чрез нас.

Тогава ще можем да възстановим нашето Единство. Тогава ще можем да участваме в реализацията на замисъла на Твореца на тази Вселена.

Това е задачата и работата, която всеки трябва да изпълни. Няма нито един човек в цялата Вселена, който би я изпълнил вместо вас. Затова тази работа е най-важната. Изпълнението на тази задача е смисълът на вашия живот, който вие търсите извън себе си и не можете да намерите.

 

 

Великият Божествен Управител, 29 декември 2007 г.:

Няма да можете да вършите правилни действия на физическия план, да вземате правилни решения, ако не поддържате своето съзнание съзвучно с Бога. Трябва да се стремите да бъдете постоянно в хубаво, добро разположение на духа, а за това е необходимо да изпълнявате духовни практики, които са съзвучни с вашата душа.

<…>

Сега бих искал на раздяла да ви препоръчам още една методика, която е възможно да знаете, но да сте забравили. Бих искал да ви напомня за Светлината, която носите в себе си. Бих искал да ви напомня за Бога, който живее във вашето сърце.

Нужно е само да предоставите възможност на Бога във вас да се прояви.

 

 

Возлюбеният Ел Мория, 25 май 2005 г.:

Вие сте свикнали да разчитате на външното. Привикнали сте да строите своите планове, опирайки се на външните си знания, получени чрез вашия ум. Дойде времето, когато трябва да дадете възможност на Бог да действа чрез вас. Всичко, което е необходимо за това, възлюбени, е да се отречете напълно от вашето его, от всяка привързаност към вещите на този свят. Вие трябва да предоставите своите храмове за Божествено ръководство. На нас ни пречи вашето его. Суетата на вашия ум, суетното любопитство.

Трябва просто да се осланяте на Волята на Бога. Трябва напълно да се подчините на Волята на Бога.

Волята на Бога не се проявява във външните църкви. Не съществува никаква организация във физическия план, която би могла да е проводник на Волята на Бога. Волята на Бога, възлюбени, се проявява само чрез вас, чрез вашите сърца. Затова трябва да желаете от цялото си сърце да предоставите всичките си низши тела за осъществяване на Волята на Бога

Трябва да бъдете обхванати от желанието да изпълнявате Волята на Бог. Трябва да бъдете обхванати от устрем да станете послушно оръдие на Бога

 

Владика Годфре, 6 юли 2009 г.

Вие, всеки от вас, позволете на Бога да присъства във вас! Поканете вашето АЗ СЪМ Присъствие да влезе във вашите храмове и да се намира там постоянно.

Във всеки от вас има частица от Бога. Затова всеки от вас може да направи своя физически храм място за постоянно присъствие на Бога. Вие можете да разширявате присъствието на Бога във вас толкова, колкото могат да издържат вашият физически проводник и по-фините проводници.

Всички области на човешкия живот се определят само от това, доколко хората позволяват на Бога да присъства вътре в тях.

Това е много проста истина. И именно това е нещото, което ви е необходимо да правите всеки ден – да поканвате вашето АЗ СЪМ Присъствие във вашия храм.

Това е най-лесната практика и най-лесната духовна методика, която може да съществува.

Вие казвате:

„В името на АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, аз каня моето АЗ СЪМ Присъствие, частицата от Бога в мен, да бъде с мен в продължение на целия днешен ден. Аз те моля, мое АЗ СЪМ Присъствие, вземи под своя непосредствен контрол всички мои действия, постъпки, слова, чувства и мисли. Аз те моля, мое могъщо АЗ СЪМ Присъствие, да действаш чрез мен в продължение на целия днешен ден, да ръководиш моя живот. Амин.”

И след този ваш призив присъствието на Бога във вас ще се усили толкова, колкото позволят вашите четири низши тела. Вие ще станете проводник на Светлината във вашия свят.

 

Владика Николай Рьорих, 7 юли 2009 г.:

Вашата усмивка не ви струва нищо, вашата любов не ви струва нищо, вашата доброжелателност не ви струва нищо. Всичко това ви го дава Бог. И всичко това сте длъжни да го привнесете в света.

 

Возлюбеният Циклопей, 7 април 2005 г.:

Ако не давате възможност на Бог да се проявява чрез вас, то какво значение имате вие за Бога?

 

Владика Мория, 26 юни 2011 г.

Възлюбени, дойдох днес, за да утвърдя във вашите умове и сърца принципа на Богоръководството. Защото няма в живота ви нищо по-важно от следването на Волята на Бога и подчинението на Волята на Бога.

Тази проста Истина, когато завладее човешкото същество, е способна да твори чудеса на всички планове на Битието.

<…>

ние ви призоваваме да се ръководите от Божествената логика. За тази логика няма никакви ограничения и препятствия във физическия свят.

Представяте си, че водата е твърда като камък, и вървите по водата.

Представяте си, че сте по-леки от въздуха, и летите.

Представяте си, че се изкачвате на ново ниво на съзнанието, и вече сте на новото ниво на съзнанието.

Всичко е преодолимо и всичко е възможно с Бога!

Ето защо качествата Вяра, устременост и постоянство са незаменими за вас на сегашния етап от развитието ви.

И това, което човекът не може да направи, може да направи Бог. Дори това, което изглежда невъзможно от гледна точка на човешката логика.

Просто допуснете в съзнанието си Бога и останалото Той ще направи Сам.

 

Цикълът лекции по темата „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта"  подготви Олга Иванова.

 

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_07.htm