Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта

 

9. Стани сътворец на Бога

 

     

      Възлюбения Сурия,

3 януари 2006 г.:

Вие сте подобни на Бога, и както Бог е създал цялата вселена, вие създавате илюзиите на вашия свят с помощта на вашата свободна воля и вашето съзнание. Но след това идва повратен момент, точка, след която илюзията трябва да бъде отклонена. Вие в своето съзнание се издигате до нивото на разбиране на вашето Божественото предназначение и започвате в него процес на разделяне на реалното от нереалното, Божественото от илюзорното.

 < …>

С помощта на вашето съзнание, вие сте способни да започнете процес на разпознаване и отделяне на Божественото от илюзорното.

Именно по този начин вие ставате сътворци с Бога. И именно по този начин вие ставате способни да творите Божествена реалност около вас.

 

 

Атина Палада,

14 юни 2010 г.:

Никакви зрелища и удоволствия на вашия свят няма да успеят да заменят на вашата душа сътворчеството с природата, с елемeнталите, с Бога. Човекът е роден за творчество и в това той е подобен на Бога. А не в непрекъснатото получаване на безброй удоволствия от живота.

 

 

Присъствие на Безусловната Любов,

7 март 2005 г.:

Способността на човека да твори се изявява посредством проявата на творческата мощ чрез Любов. И същата тази творческа мощ, която участва при зачатието на децата, лежи в основата на всичко, което човек създава в своя живот.

В основата си човекът е подобен на Бога. Основното качество на Бога е Любовта. Затова човек не може да не твори.

 

 

Елохим Аполон,

30 декември 2009 г.:

… дори тогава, когато не сте художник, композитор, музикант и сте много далеч от изкуството, обръщайте се за помощ към мен, и аз ще изпълня всяка ваша работа с Божествено вдъхновение. И ако приготвяте празнична торта или правите ремонт в жилището си, аз ще изпълня тази ваша работа с Вдъхновение и Радост. И резултатът от тази ваша работа ще се прояви в по-съвършена форма. Представете си, ако всички хора в своята всекидневна работа се ръководеха от Божественото Вдъхновение. Техният труд щеше да бъде одухотворен и резултатът от тяхната работа щеше да има по-съвършени вибрации.

На вас не ви достига Радост и Вдъхновение в живота. Но това е само защото вие сами сте се лишили от тези блага, отказвайки се да сътрудничите с Божествения свят. Всички велики произведения на изкуството, в която и да е негова разновидност, винаги са били вдъхновени свише, и човекът, който ги е създал, просто е предоставял на Висшите сили да творят чрез него. Така са се създавали всички най-добри произведения на изкуството.

Никой, възлюбени, не ви е отнемал правото на сътрудничество с Бога и Божествените сили. Елементалите, като същества поддържащи формата, ангелите, като представители на Висшия свят, винаги са готови за сътрудничество и винаги са готови да ви помогнат. Точно така, както и аз.

 

 

Господ Майтрейя,

18 юни 2006 г.:

… ако видите съвършено проявление, изпращайте му енергията си, умножавайте всяко проявление на Божеството в живота около вас. Научете се да съзиждате и да творите като Богове. Защото в скоро време вие трябва да осъзнаете отговорността си за всичко, което ви заобикаля и главното – да осъзнаете отговорността си за това, че именно вие сте длъжни да извършите измененията на Земята в съответствие с Божествените образци.

 

 

Цикълът  лекции на тема „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта“  подготви Олга Иванова

 

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_09.htm