Чистота на помислите и душата

Традиционно в Русия и още в тридесет страни в света 8 марта се отбелязва като ден на Жената. Ще използваме тази дата за да поговорим за Любовта, за духовния подвиг на жените и майките на подвижниците, за ролята на жената в семейството, за Жената-Майка. Ще говорим за това от гледна точка на Учението на Владиците на Мъдростта. Като пример ще разкажем за живота на Императрица Александра Фьодоровна.

Духовният подвиг на жените

В какво се състои духовният подвиг на жената?

В предишните лекции ние неведнъж говорихме за посланиците и пророците, които са идвали в различно време, за да помогнат на хората да обърнат своя взор към Нравствения Закон. Тези велики сподвижници не са били сами в своя житейски път, тях са ги съпровождали жени – майки, жени-помощнички, които са деляли с тях всички радости и беди.

Да опитаме да се поставим на мястото на някои о тях.

Какво ли е чувствала младата жена на Гаутама Сидхарта, наскоро родила своето дете, когато разбира, че мъжът й напуска нея и сина си, за да търси истината. Тя чакала. И когато той се връща, вече като Буда, тя става една от първите му ученички, поемайки грижата за създаващата се община.

Какво ли е чувствала жената на Конфуций, който бил в изгнание 13 години? Тя винаги е обичала беззаветно мъжа си, поддържала неговите идеи, винаги се грижила за неговите ученици, които прекарвали много време в техния дом. Но мъжът й, а след него и учениците му, напуснали родното гнездо, и домът опустял. Тя се смирила, продължавайки да обича своя мъж до края на дните си.

Какво ли е чувствала жената на Заратустра, всеки ден изпращаща мъжа си на проповед, като на битка, която била истинска битка с невежеството? Може да се предположи, че тя е споделяла възгледите на мъжа си, щом е могла да възпита син, който впоследствие става върховен жрец на зороастрийската религия.

Какво ли е чувствала жената на Мохамед Хадиджа, вълнувайки се за неговия живот, когато разярените жители на Мека преследвали проповедника за да го убият? Мохамед бил принуден да се крие в пещера, а след това заедно с група привърженици да замине за Медина, оставяйки дом и любима жена. Хадиджа станала първия човек, убедила се в пророческата мисия на Мохамед. Тя винаги и във всичко подкрепяла своя мъж, и Мохамед я обичал, и я наричал най-добрата жена на света. Връщайки се в Мека, завоювайки я, пророкът влиза в града, като носи знаме, направено от покривалото на жена си. И до края на живота си Хадиджа остава единствената му жена, макар че в исляма на мъжете е разрешено да имат няколко жени. До края на живота си Мохамед пази добри спомени за Хадиджа.

Какво ли е чувствала Мария, майката на Иисус, виждайки как тълпата и стражите издевателстват над сина й, и когато сърцето й е потръпвало при всеки удар, приковаващ ръцете му върху кръста? Заедно с Мария Магдалена и Мария, майката на Йоан и Иаков Зеведееви, тя присъствала при разпъването на сина си. Тези жени проявили мъжество, присъствайки на разпятието, докато останалите апостоли(освен Йоан) избягали от страх. Именно тези жени са първите, които пристигат на гроба на Христос и виждат, че него го няма там. Именно Мария Магдалена била тази, която занесла вестта на апостолите, че Иисус е възкръснал. Благодарение на тази вест ранните християни я наричали „Апостол на Апостолите, благовещеница на благовещениците“.

Прието е да се смята, че мъжете творят историята. И с това не може да не се съгласим, тъй като всички учебници по история и енциклопедиите, са пълни основно с мъжки имена. Женското начало за дълго е принизено, поставено е на втори план. Но сега Женското начало излиза на първи план, именно с него е свързано настъпването на Новия Свят.

За Женското начало

В Учението на Владиците на Мъдростта се говори за женското начало.

Възлюбената Гуан Ин, 27 март 2005 г.

„В днешно време женското начало излиза на преден план. Днес вие трябва да признаете поклонението към Женския Пламък, към женския аспект на Бога. Не защото този аспект е главен, а защото дълго време този аспект на Бога е бил принизяван.

<…>

Вие трябва да се покланяте на Жената-Майка, която ви е дала живот, която е довела вашата душа във въплъщение.“

Присъствие на Безусловната Любов, 7 март 2005 г.

„Истинската Любов започва с почитане на жената, на Майката. И тези чувства, които изпитвате към своята Майка, могат да наложат отпечатък върху целия ви живот. Най-щастливи са тези семейства, в които се е наложила традицията за уважение към Майката, като пазител на домашното огнище.

Нека никога съзнанието ви да не бъде обременено от некачествени мисли, насочени срещу Майката, срещу женското начало.“

Жените, женското начало… Същността на женското начало е в тънкостта на възприятията, във високата чувствителност, в обръщането към вътрешния живот, към усещанията, към интуицията, в състрадателността и милосърдието, в загрижеността и внимателното отношение. Женското начало винаги се опира върху чувството на Любов. Любовта е онзи източник, който храни всички останали прекрасни качества.

Възлюбеният Иисус, 31 декември 2007 г.:

„Само върху чувството на безусловна, безкрайна Любов можете да изграждате истински отношения във вашия свят.“

Възлюбеният Сурия, 4 юли 2006 г.:

„В основата на всичко в тази вселена е великата сила на Любовта.  И всичко, което съществува в нея, съществува само благодарение на силата на Любовта.

Любовта е основата на тази Вселена.“

Любовта е в основата на всички отношения в нашия свят и преди всичко в отношенията между мъжа и жената, между съпруга и съпругата. Любовта е такова състояние на единение на съпрузите, при което се ражда нещо ново, удивително и прекрасно. Това е съвместно творчество на двама художници, в което не само се ражда нова картина, обогатена с мислите и чувствата на две любящи сърца, но води и до промяна на двамата художници. Те се отказват от своята егоистична част и постигат своята цялостност. В замяна те получават не само чувствата на любимия, но и ново възприемане на света, премахващо съществуващите преди това прегради.

Историята познава много такива примери на съзиждаща любов. В живота на много известни хора е имало такава любов – Стендал и Матилда Дамбовска, Байрон и Тереза Гвичиоли, Дидро и София Волан, Йохан и Шарлота Шилер, Алексей и София Толсте, Александър Херцен и Наталия Захарина, Александър и Любов Блок, Антоан дьо Сент-Екзюпери и Рене дьо Сосин…

Прието е в енциклопедиите да се отразява не умението да се обича, а други заслуги на видните личности. Обаче именно любовта им е давала вдъхновение, дарявала е с широта на възгледите, смекчавала е сърцата, изцелявала е човешката грубост и несправедливост, придавала е сила да се живее, да се диша с пълни гърди, да се изпълнява своето предназначение.

Пример за такава любов са отношенията в императорското семейство между Николай Александрович и Александра Фьодоровна Романови.

Веднага след свадбата Александра Фьодоровна записала в дневника на мъжа си:

„Никога не съм мислила, че на света има такова щастие, такова чувство на единение между две земни същества. Аз те обичам – в тези три думи е целият ми живот“

След няколко седмици, в последния ден на отиващата си година Александра Фьодоровна пише на мъжа си:

„Моята любов израстна толкова дълбока, силна и чиста – тя е безгранична. Господ да те благослови и да те пази“.

Тайната за щастлив семеен живот. Служение.

Любовта която „е безгранична“, от нежен и трепетен филиз се превръща в цъфтящо дърво, в сянката на което се ражда семейната атмосфера.

Жената има специална роля в семейството и обществото. За това се говори в посланието на Владичица Нада „Най-високите нравствени идеали трябва да покълват преди всичко в семейството“ от 26 юни 2014 г.

„…жената е преди всичко пазителка на домашното огнище, на мира и спокойствието в дома.

<…>

…от жената зависи създаването в дома на уют и обстановка на грижа и любов“.

А това означава, че здравето на цялото общество ще зависи от жената. Мъдрата и любяща жена създава в дома си пространство на любов и грижа. И тази атмосфера на мир и нравствена чистота се съхранява в душите на нейните близки(родители, мъж, деца), влияе върху техните решения и избори и по този начин оказва влияние на обкръжаващия свят.

„Именно семейството, неговото благополучие, лежи в основата на здравото общество.

Затова днес аз се обръщам преди всичко към жените. Вашата роля в обществото сега излиза на преден план. Именно от вас зависи какви идеали ще изповядват следващите поколения хора. Именно от вас зависи онова нравствено начало, на което вие ще бъдете способни да научите вашите деца и онова нравствено начало, което ще можете да поддържате във вашето семейство.

Владичица Нада ни разкрива тайната на щастливия семеен живот. Тази тайна се състои в това, доколко любящите съпрузи прилагат в живота си Божествения Закон:

„…за да бъдете винаги щастливи в семейството си, е необходимо на първо място във вашето семейство да има поклонение към Висшия Нравствен Закон – така на общоприет език се нарича Божествения Закон в живота ви.

И така, когато подчинявате целия си живот на Висшия Закон, тогава и вашите отношения в семейството ще се изграждат върху високите стандарти на морала и нравствеността.“

Така, един от крайъгълните камъни, положени в основата на семейството, е следването на Божествения Закон и нравствените идеали.

Други крайъгълни камъни ще бъдат:

-  помагане един на друг и на децата

-  търпимост и търпение,

-  чистота в отношенията.

- а циментиращия разтвор ще бъде любовта.

Нравствените идеали:

„….най-високите нравствени идеали трябва да покълват преди всичко в семейството.

Когато сте устремени по правилния начин в самото начало на създаването на вашето семейство и след това поддържате търпеливо и планомерно вашето намерение през целия си живот, вие непременно ще имате здраво семейство, в което щастието ще бъде постоянен спътник.“

Помагане един на друг и на децата:

Но ако създавате семейство, за да си помагате един на друг да вървите през живота и с цел раждане на деца, които да възпитавате в най-добрите традиции, в този случай вашето семейство ще бъде най-близо до идеала.“

Търпимост и търпение:

Търпимостта и търпението са онези черти на съпрузите, които просто са необходими за дълъг и щастлив семеен живот. Търпение и търпимост – това са качествата, които произтичат от качеството любов, истинска любов, основана върху Божествения стандарт.“

Чистота в отношенията:

Чистотата на отношенията между мъжа и жената автоматично спомага за здравето на семейството и децата.

Тогава, когато вашите отношения са основани на истинска любов, - вие сте предани на висшите нравствени идеали, и в тази обстановка децата могат да възприемат истинската и неподправена любов. И качеството любов, поето с майчиното мляко ще остане с вашите деца до края на живота им.“

Фактически съпрузите сами се явяват творци на своето щастие. За това, както се казва в Посланието на Владицица Нада, „необходимо е само постоянно да бъдете осъзнати и постоянно да чувствате вашето единство с Бога.

 Вътрешната светлина на жената, изразяващата се външно като спокойствие и мъжество, тактичност и разбиране… Всичко най-хубаво в жената се претопява в особена сплав, наречена служение. За служението не е нужно нищо специално – единствено желание да се помага на близките, да се създава за тях атмосфера на хармония, тогава всяко, дори най-обикновено действие, ще бъде изпълнено с особен смисъл и любов.

И такова служение на близките става служение не само на ограничения семеен кръг. То придобива по-дълбокия смисъл на служение на целия Живот, служение на Братството, служение на Бога. Именно чрез служение на хората ние можем да осъществим своето служение на Бог.

Възлюбената Нада, 7 декември 2009 г.

Всичко, което е нужно, за да започнете Служение на Братството, е вашето желание. И нищо повече не е нужно.

Можете да започнете Служение направо там, където се намирате в дадения момент. Всичко, което правите в момента, може да бъде насочено от вас за Служение на Братството. Вижте какво правите.

Вие се намирате у дома и изпълнявате своите домашни задължения. Това е прекрасно! Вие вече служите на Братството! Но как е възможно да почиствате стаята или да миете съдовете, и да служите на Братството? О, възлюбени, цялата работа е там, как правите това. Всяко най-малко и незначително нещо, което правите в своя живот, може да се прави с огромна Любов. И ако вършите дребните неща с голяма Любов и мислите за това колко ще се радват вашите близки и семейството ви, когато влязат в чистото помещение и облекат белоснежните, току-що изпрани от вас дрехи, то вие вече служите на Братството. Във всяка работа можете да вложите вашето Служение. И ако вършите работата по най-старателния начин, с Любов, то всяка ваша дейност ще преобразува пространството и когато децата или съпругът се приберат у дома изморени и обременени от суетата, в която са пребивавали през деня, създадената от вас атмосфера на Любов в дома е в състояние да преобрази техните сърца и да възстанови хармонията в техните души.

Когато сте на работа, на вас ви е много трудно да съхранявате вътрешния си баланс и чувството на Любов, защото не всички хора, с които се срещате през деня, са хармонични и приветливи. По-често срещате не най-добрите проявления на човешкото съзнание. И ето тук се открива обширно поле за дейност за вас, за вашето Служение. Вие трябва да усвоите навика да гасите всякакъв негатив с помощта на Любовта, Търпението и Смирението. На вас ви се дават толкова възможности в живота, за да проявите вашето Служение!

По същество, служението ни в семейния живот – това е създаването на правилни отношения в семейството, правилни семейни устои, това е правилното възпитание на децата.

Възлюбената Гуан Ин, 27 март 2005 г.

Балансът на взаимоотношенията в семейството, балансът на взаимоотношенията между майката и бащата, правилните отношения в семейството, правилните семейни устои се явяват основа на здравото общество. Това възпитание, тези основи, които получава бъдещото поколение в семейството, не могат да бъдат сравнени с никакви знания, получени по Интернет, по телевизията или в училище.“

Преди всичко, жената и мъжът трябва да станат образец за своите деца, тъй като на подсъзнателно ниво децата буквално попиват поведението на родителите си. Родителските реакции на събитията, начинът на общуване, следването на семейните традиции – буквално всеки нюанс в поведението, думите и чувствата на родителите се запечатва в съзнанието на децата. След това децата започват да тиражират и да предават в света красотата и финеса на отношенията или стереотипите на поведение и недостатъците на родителите си. Затова родителството е голяма отговорност, то е преди всичко самодициплина, контрол над своите мисли, чувства и постъпки.

Възлюбеният Заратустра, 31 декември 2006 г.

„Много традиции, които свято спазвате, заслужават преразглеждане. И това е много съществено, защото новото поколение неосъзнато, на подсъзнателно ниво, попива вашия начин на поведение, вашите традиции в празнуването на знаменателни дати. И след всичко това очаквате вашите деца да са по-умни от вас, по-възвишени или по-изискани? Не, вие самите с вашите ежедневни действия налагате в съзнанието на вашите деца стереотипи и поведение, от които те не могат да се избавят понякога до края на живота си.

Помислете не е ли по-просто вие самите да започнете да се освобождавате от своите недостатъци, вместо да продължавате да ги тиражирате в децата си, като им налагате своите собствени недостатъци в добавка към кармичните проблеми, с които те идват в живота. Ако наистина се грижите за своите деца и им желаете всичко най-добро, тогава въведете като правило да контролирате своето поведение у дома, на работа, на улицата. Установете правилото да контролирате не само своите действия, но и мислите и чувствата си. Защото когато поведението ви придобие Божествени черти, вашите деца ще могат наистина да научат от вас много и ще ви се отплатят стократно тогава, когато вече няма да можете да се грижите за тях, но ще имате нужда от тяхната грижа и опека.

Вие залагате в децата си правилни и неправилни образци на поведение от самото им раждане и дори още преди раждането им, когато в един прекрасен ден с учудване откривате, че ще имате дете.“

Какви образци били залагани в царското семейство? Можем да получим представа за това, като гледаме филма „Чистота на помислите и душата“, направен по една от главите на книгата „Покаянието ще спаси Русия. За Царското семейство“.

Сестри на милосърдието.

Състрадание и милосърдие

Александра Фьодоровна възпитавала децата в традициите на милосърдието, жертвената помощ на ближния – в съответствие с възпитанието, което тя самата е получила. Нейната майка раздава голяма част от своето състояние за благотворителни нужди, възпитава децата в трудолюбие, научава ги да се обслужват сами, да работят в стопанството и да се занимават с ръкоделие. Но, най-важното, на което ги  учи, това е състраданието. Младите хесенски принцове и принцеси постоянно посещавали болници, приюти, домове за инвалиди. Следвайки тези традиции, Александра Фьодоровна водила по-големите си дъщери в приюти и болници, включително и туберколозни. Когато познатите й се ужасяват от това, Царицата отговаря: „Децата трябва да познават не само радостта, но и тъгата на живота“.

Затова да приемат подвига на сестри на милосърдието по време на войната било напълно естествено за тях. За да могат да оказват квалифицирана помощ на ранените, Императрицата решила заедно с дъщерите си да получат медицинско образование. Лекции им четяла талантливият хирург на Дворцовия лазарет княгиня Вера Игнатиевна Хедройц. Августейшите сестри се оказали способни ученички и съвсем скоро Вера Игнатиевна записва в дневника си: „Често ми се налагаше да пътуваме заедно и при всички огледи да отбелязвам сериозното и задълбочено отношение на Трите към делото на милосърдието. То беше наистина дълбоко, те не играеха на сестри, както ми се наложи по-късно да видя това в много светски дами, а бяха такива в най-доброто значение на тази дума“.

Александра Фьодоровна работила в превързочната като обикновена помощничка. В тази обстановка княгина Хедройц била по-старшата. В общата тишина се чували само отривисти искания: „ножици“, „марля“, „ланцет“ и т.н. с едва чуващото се допълнение „Ваше Величество“. Императрицата обичала работата си. Хедройц я уверявала, че у Нея има определени хирургически заложби, превръзките, които правила били по-здрави и издържали по-дълго от другите.

Да Служи на страдащите било истинско призвание за Александра Фьодоровна, в това намирала утешение нейната измъчена душа. „Грижата за ранените ми служи за утешение, - пише тя на съпруга си, - и затова дори и тази сутрин, в часовете на Твоя прием, аз имам намерение да отида там, за да се ободря и да не се разплача пред теб. За страдащото сърце е радост поне малко да облекчи техните страдания“.

Александра Фьодоровна притежавала редкия дар на истинското, действеното състрадание и милосърдие.

В Учението на Владиците се дава Учение за състраданието и милосърдието.

Възлюбената Гуан Ин, 26 декември 2008 г.

„Аз идвам да уча на Състрадание и Милосърдие. Защото ако вие нямате тези качества във вашите сърца, вие няма да можете да влезете в идващата нова епоха.

Състраданието и Милосърдието се изразяват не само с грижата ви за вашите близки. Тези качества на вашето сърце имат космическа природа и трябва да обхванат всички живи същества. Вашата грижа за всички живи същества трябва да бъде същата, каквато е вашата грижа за вашата майка.

Тогава, когато само тези две качества – Състраданието и Милосърдието – завладеят света, от него ще изчезнат такива негативни прояви на човешкото съзнание като войните, терористичните актове, ненавистта. Много други качества, които са присъщи на човечеството сега, също ще отидат в небитието. И главното ще бъде само вашата грижа за всички живи същества и вашата Любов към всяко Божествено проявление.“

Със своите мисли и искрено сърдечно излъчване ние можем да оказваме въздействие върху всяка ситуация в света.

„Вие може изобщо да не познавате хората, които страдат или имат нужда от помощ, но сърдечно изпратената им от вас Любов и помощ са способни да изменят ситуацията, в която се намират тези хора и Божественото правосъдие да отмине тази душа или да изпрати най-лекия начин за отработване на кармата.

<…>

Тогава, когато истинските Милосърдие и Състрадание станат постоянни спътници на голямата част от човечеството, тогава и самите страдания постепенно ще изчезнат от вашия свят.

От семейството – към братство между народите

Вземайки най-доброто от миналото, можем да създадем най-добро бъдеще.

В Новия Свят, основан върху Любовта, върху състраданието и милосърдието, ще има нови отношения между хората, нов начин на водене на работата, нови отношения в семейството, нови подходи към възпитанието на децата. Всички хора, а също и всички нации и народи ще започнат да се възприемат едни други като едно голямо семейство.

За това говори Възлюбеният Заратустра в посланието си от 31 декември 2006 г.

 „Новото семейство ще се основава върху Божествените принципи, не върху принципите на молитвените бдения и безкрайните самоизтезания. Новото време ще се отличава с претворяването в живота на Божествените принципи в поведението на всеки член от семейството. И вие с удивление ще откриете, че отношенията ви с другите хора много малко ще се различават от отношенията, възприети във вашето семейство. Защото всички вие сте роднини и принадлежите към едно голямо човешко семейство, дом на което е цялото земно кълбо. И точно така, както делите човешкото общество на семейства и после с удивление откривате, че се намирате в кръга на още по-голямо семейство, по същия начин ще откриете, че няма никакви противоречия между различните народи и нации, населяващи отделните страни. И че различията между нациите не са по-големи от различията между вас и далечните ви роднини, живеещи на хиляди километри от вас.“

Още днес ние можем да прилагаме за това труда на душата си – в нашето семейство и в съобщества.

И ако Женското начало заеме своето достойно място, ако се възцари балансът между Женското и Мъжкотo начала, ако чувството за милосърдие и състрадание стане водещо при вземането на решения, тогава нашата планета Земя има бъдеще. Прекрасно бъдеще в Новия Свят!

Лекцията подготвиха Елена Илина и Олга Иванова

 

 

http://r.sirius-ru.net/2015/2015-03-04.htm