Продължаваме публикуването на лекции по темата „Бог и Наука“.

Днес ще разгледаме следните въпроси:

-         Квантовата нелокалност (телепортация) на генетичната информация, излизаща дори извън границите на организма, като основа на бъдещите социални комуникации;

-         Възможност за създаване на мигновени информационни контакти между хората (биоинтернет) на всякакви разстояния без използването на електромагнитни полета, върху основата на биоспинтрониката. 

 

Бог и наука

Лингвистично - вълнова генетика.

3. Телепортация на генетическата информация. Биокомпютър и биоспинтроника. 

 

       bog i nauka 03 1

       В предишните лекции говорихме за механизмите на генома лингвистичност и холографичност, открити в резултат на изследванията на руския учен П.П.Гаряев. Третият механизъм на генома П.П.Гаряев нарича квантова нелокалност (телепортация) на генетичната информация, излизаща дори извън пределите на организма, като основа на бъдещите социални комуникации.

       Нелокалността на генетичната информация се проявява в това, че става мигновен обмен на информация между всички клетки на организма. П.П.Гаряев твърди, че това е възможно само ако всички клетки са свързани с мигновено единно непрекъснато съзнание. Информацията не се предава от една клетка на друга, а попада едновременно във всяка клетка. Клетките научават веднага за всички промени в организма. Такова е свойството на холограмата, съдържаща цялото във всяка своя частица.

       Квантовата нелокалност (телепортацията) на генетичната информация позволява да се създадат мигновени информационни контакти между всички хора, на всякакви разстояния без използването на електромагнитни полета, а на основата на биоспинтрониката – своеобразен биоинтернет. Тази версия за развитие на лингвистично-вълновата генетика се базира върху още една идея на П.П.Гаряев, според която мисленето и съзнанието са производни от работата на генетичния апарат на нашите клетки (в т.ч. невроните) като квантови биокомпютри. Реализирането на биокомпютъра ще означава преминаване на човечеството на ново ниво на развитие.

       В посланието на Владика Сен-Жермен се говори за още по-удивителна форма на биоинтернет, който понастоящем започва да действа в света.

 

Учение на Владиците на Мъдростта

за глобалната мрежа на позитивното мислене

 

Нещо подобно на интернет, само че на финия план на планетата Земя, започва да действа сега!

Това е глобална мрежа за позитивно мислене. Това е глобална мрежа, в която само Божествените принципи и методи ще се разпространяват със скоростта на светлината по цялото земно кълбо.

Вие можете да се включите към тази глобална мрежа незабавно. Сега ще ви дам достъпа до нея.

Думата за вход в мрежата е: Нова Епоха

Паролата за включване е: Ново Съзнание.

Веднага щом попълните вътре в своето същество необходимите данни за вход в глобалната мрежа, ще можете да се възползвате от всички нейни предимства.

Вашето съзнание, вашето Божествено съзнание, на фино ниво ще влезе във взаимодействие със също такива съзнания, устремени към Бога и предани на Владиците. И преумножено на броя на участниците в тази нова глобална мрежа, новото съзнание все по-успешно и по-успешно ще започне своето разпространение по планетата Земя.

Сен Жермен, 24 декември 2012 г.

 

      А в посланието на Господ Ланто вече се говори за космически интернет, до възможностите на който може да се докосне всеки целеустремен и настойчив човек.

 

Учение на Владиците на Мъдростта

за космическия Интернет

...ние идваме отново и отново, за да разбудим вашето съзнание от дългия сън и да ви покажем възможностите и перспективите, които се откриват пред вас, когато доброволно се откажете от привързаностите към физическия план. Спомнете си колко ви беше трудно да влезете за първи път в Интернет и да получите представа, как работи той. И сега се намирате на прага на нова възможност, вие се намирате на прага на нова космическа възможност, която ще ви позволи да влезете в космическия Интернет. И точно по същия начин ще има хора, които първи ще получат тази възможност, а ще има и такива, които през още много въплъщения ще останат в неведение. Не защото за тях тази възможност няма да съществува, а защото самият човек го мързи да се възползва от предоставената му от Бога възможност.

Възлюбеният Ланто, 17 юли 2006 г.

 

      Разработването на биокомпютър, работещ върху принципте на работа на ДНК не е фантастика и не е въпрос на далечното бъдеще. Това е вече реалност на днешния ден. Биокомпютърът, разработен от П.П. Гаряев намира практическо приложение при лечението на неизличими заболявания, регенерация на тъкани, подмладяване на организма.

      Като научна основа за разработването на такъв биокомпютър послужиха изследванията, проведени от П.П. Гаряев във Физическия Институт на АН на името на П.Н.Лебедев и по-късно през 70-те – 90-те години в РАН, в Института по Проблемите на Управлението. Тези изследвания залегнаха в основата на създаването на лазер, който би могъл да работи аналогично на ДНК. Възможностите на лазера са свързани със способността за четене на генетична информация, а също и за управление на генетична информация на значителни разстояния (до 20км).

      Първата биологична установка, фактически първият пилотен биокомпютър, разработен от П.П. Гаряев и Г.Г. Тертишни, изпълнява следните реални функции при вълновото управление на една биосистема:

 

      -  Прочитане от биосистемата-донор на вълновата генетична информация, която включва съответните програми в биосистемата на приемника;

      -    Предаване с помощта на специално разработен квазиобектив на генетичната динамична информация от донора към приемника, който се намира на разстояние;

      -    Адресно въвеждане на тази информация в биосистемата на приемника;

      -    Стратегическо управление на метаболизма на биосистемата на приемника. 

 

       При това, снемането на генетичната информация с цел оздравяване и подмладяване на човека може да се направи от кръвта на пъпната връв, плацентата и дори от фотография на човека в детска възраст, когато е бил здрав. Идеята за квантова връзка между фотографията на човека и самия човек произтича от концепцията за Вселената, за Света като холограма. Тази идея принадлежи на световноизвестния физик Дейвид Бом. Близко до тези идеи е и учението на В.И. Вердански за ноосферата.bog i nauka 03 2 

      

За основа на такъв лазер П.П.Гаряев използвал хелиево-неоновия лазер. Усъвършенствайки го, ученият осигурил възможност за снемане на генетична информация от организмите, клетките, ДНК, РНК и белтъците. Тази генетична фотонно-спинова информация след това се преобразува в електромагнитно излъчване със запазена генетична информация. По-нататък генетичната информация се въвежда в организма на реципиента, в неговата вътрешно-клетъчна вода. На тази основа се осъществява програмируемо управление-корекция на здравословното състояние, например на болен или стар човек. 

       Практическото използване на биокомпютрите е залегнало в основата на новото приложно направление – биоспинтрониката, която е практическа реализация на Лингвистично-вълновата генетика. 

       С използването на лазерните технологии ученият успял да разкрие неизвестни по-рано фундаментални свойства на ДНК, към които може да се отнесе способността й да генерира вълнови фантомни структури (The DNA phantom effect). Всяка холограма е своего рода фантом, който представлява организирана съвокупност от електромагнитни, спинорни и звукови полета. Т.е. холограмата на ДНК е структурирано физическо поле, носещо информация за строежа и развитието на обекта. Холограмата не може да се пипне, тя е вълнов фантом. Геномът, като квантов биокомпютър, е способен да възпроизвежда такива фантоми като система за стратегическа организация на биосистемите от ембриона до зряла възраст. 

       В хода на експериментите ученият открил, че след изваждането на ДНК от кюветата, лазерният лъч продължава да я осветява така, като че ли ДНК продължава да се намира там. Този фантом на ДНК се запазва в продължение на 40 дни, проявявайки характеристиките, свойствени за клетките и дори за отделна ДНК, запазвайки активност и способност да влияе на другите тела и полета. Холографският характер на паметта на ДНК лежи в основата на явлението телегония[1], смята П.П.Гаряев. 

       Основавайки се на резултатите от собствените си изследвания и изследванията на руски и чуждестрани учени в областта на вълновата генетика, П.П. Гаряев определя следните перспективни насоки в развитието на биоспинтрониката:

 

       а) създаване на изкуствена памет от генетични молекули, притежаващи наистина фантастичен обем и бързодействие, 

       б) създаване на биокомпютър от ДНК, основаващ се върху вълновите принципи и сравним по начините за обработка на информацията и функционални възможности с човешкия мозък, 

      в) извършване на дистанционно управление на ключовите информационни процеси в биосистемите чрез изкуствени биокомпютри (лечение на рак, СПИН, генетични изкривявания, управление на социогенни процесии и, в крайна сметка, удължаване на човешкия живот.), 

       г) активна защита от деструктивни вълнови влияния чрез открит информационно-вълнови канал, 

       д) установяване на екзобиологични контакти. 

 

Какво е постигнато вече в областта на практическото приложение на лингвистично-вълновата генетика, в резултат на приложението на лазери, работещи на принципа на ДНК? 

Получени са първични резултати по отдалечено предаване на генетична информация на растения и бактерии, а също при прилагането към болни и стари хора. Например, има първи успехи в лекуването на неизлечими по-рано генетични заболявания, такива като муковисцидоза, епидермална булоза и други.

       Осъществено е квантово програмиране на стволови клетки и запуск на насочени цитодиференцировки, което позволило да се регенерират зъби, задстомашна жлеза и черен дроб, а също в редица случаи да се върне зрението на хората. 

       Получени са първични доказателства за реално забавяне на стареенето на хора и частично подмладяване. Показател за това е възвръщането на менструалния цикъл на жени на възраст около 70 години. 

       Принципите на запис-четене на спинорните полета на генетичния апарат позволиха те да бъдат използвани в небиологичните процеси. Например била въведена информация за циркония при топене на алуминий, което позволило да се получат принципни промени в неговата здравина. 

       В края на разговора за забележителните открития на един от гениалните руски учени – Пьотр Петрович Гаряев, ни се иска да изразим увереност, че резултатите от изследванията в областта на вълновата генетика ще позволят не само да се преодолеят много тежки и неличими по-рано заболявания, да се подмлади организма на човека и да се продължи неговия живот, но, най-важното, ще помогнат на хората да погледнат от друга гледна точка на целите и ценностите на живота, да осъзнаят взаимовръзката между всички хора и всичко живеещо и съществуващо във Вселената, а също своята отговорност за постъпките, думите, мислите и чувствата, за информацията, която се предава от ДНК, генетичния апарат и, като следствие, на организма като цяло. 

       Ние всички сме свързани помежду си много повече, отколкото пътуващите в една лодка. И ако лодката започне да потъва поради дупка в кърмата, то носът в края на краищата също ще потъне. 

Отказването от вредните навици и ругателните думи, воденето на здравословен начин на живот, съсредоточаването върху прекрасни мисли и изразяването на тези мисли с добри думи има жизнено важно значение за сегашното и бъдещите поколения.

 

Единствено ние самите можем да направим живота по-добър – ВСЕКИ от нас!

Цикълът от лекции по темата „Бог и наука“ подготви докторът на педагогическите науки, професор М.Л.Скуратовска.

 

http://university.sirius-ru.net/etika/bog_i_nauka_03.htm

 

1

   Вълнова генетика (2005 г.) (рус.)

   Филм, илюстриращ лекциите по темата "Лингвистично-

   вълнова генетика".

   Продължителност на филма 24 мин.

 


[1] Телегонията – това е влиянието на първия полов партньор върху признаците на следващото потомство, родено от други партньори. Статията за телегонията може да се прочете тук: http://r.sirius-ru.net/2008/2008-10-02.htm (http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2008/br2_1008.html) 

Интересно е, че в Уикипедия за телегонията е написано така: „От позицията на съвременната наука дадената представа е предрасъдък, заблуждение, което не се основава на експериментални изследвания и не е съвместимо с известните механизми на наследствеността“. Видно е, че авторите на статията не са запозанти с най-новите изследвания на академик П.П.Гаряев или не искат да ги приемат.