Практическо приложение 

на Закона за Кармата

 

Учение за слизането на карма в края на годината

 

br4 1113 1Сред многото важни учения, които дават Владиците, особено място заема Учението за слизането на карма в края на годината. Някои положения от това Учение можете да намерите в приведените по-долу цитати от Послания на Владиците.

Сега настъпва време за усилена духовна работа. Много от вас чувстват тежест в сърцето и изпитват униние и тъга. Така се проявява усилващото се в края на годината кармично бреме и недостигът на Божествена енергия.

Владиците ни дават много духовни практики и механизми, с помощта на които можем да привлечем в нашия свят повече Божествена енергия и по този начин да почувстваме духовен подем, чувство на Радост и Любов!

Ние ще се опитаме в следващите броеве да ви припомним някои от духовните практики. Сега накратко ще изброим някои от тях:

 

- Молитва, в това число четене на Розарии.

- Медитация.

- Четене на духовни текстове. За много от вас това могат да бъдат Посланията на Владиците.

- Визуализации, гледане на филми на духовни теми.

- Съзерцаване на ликовете на Владиците.

- Четене на мантри.

- Духони песнопения.

- Призиви.

 

 

 

                                                         ВъзлюКутхумибеният Кутхуми,

19 декември 2005 г.

 

АЗ СЪМ дойдох, за да ви дам Учение за това как да се отнасяте към кармата, която слиза върху вас в края на годината. Каква е тази карма и как следва да се отнасяте към нея.

Вие знаете, че във вашите четири нисши тела съществуват енергийни записи за всички неправилни, неблаговидни, небожествени постъпки, които някога сте извършили – в този или в предишни животи. Това могат да бъдат записи на устойчиви отрицателни състояния, които са ви съпровождали в миналото и от които все още не сте успели да се избавите досега.

Вие знаете за кармата, която се връща при вас. Вие знаете за кармата, която в съответствие със Закона за космичните цикли се активизира във вашата аура и се появява пред вас като някакви ситуации, чувства или некачествено състояние на съзнанието. Такова връщане на карма става постоянно и постепенно през цялата година. Когато годишният цикъл приключва, тогава се сблъскате с малко по-друга ситуация. Може да се случи така, че кармата, която ви се е връщала през годината в съответствие със Космическия Закон, да не е била отработена в тази степен, в която е трябвало да се отработи от гледна точка на Закона. Представете си, че и други хора не са успели, за отпуснатия годишен срок, да отработят в необходимата степен своята карма чрез правилен избор, молитви или извършване на благи постъпки.

В този случай в края на годината става натрупване на излишък от карма, която надвисва над човечеството и която е готова да се стовари върху човечеството под форма на присъщи за него състояния: болести, депресии, глад, или като различни стихийни бедствия и природни катастрофи.

Във всеки случай, даже по своето вътрешно самочувствие в края на годината вие може да усетите, че изпитвате някаква по-голяма тежест. Това е онзи допълнителен кармичен товар, който лежи върху човечеството под формата на отрицателна енергия, която не е преобразувана

Затова е толкова важно да спазвате повишена дисциплина на съзнанието си в края на годината. От голяма полза са всякакви осъзнато налагани от вас самоограничения под формата на постене, мълчание, молитвено бдение или жертви, които можете да принесете пред олтара на служенето във вид на помощи на нуждаещите се и бедните.

В този случай вие създавате допълнителна блага карма, която може при нужда да бъде използвана за балансиране състоянието на планетата като цяло.

Вероятността за … катаклизми нараства в края на годината. Затова настоятелно ви се препоръчва да подходите по-осъзнато към вашите духовни практики, молитви и медитации именно в края на годината.

Не мислете за другите, мислете за себе си. За това как вие лично можете да смекчите своята карма, кармата на своето семейство и кармата на своята страна и планета.

br4 1113 3Вие може да не разбирате всички детайли от действието на този универсален Закон, но трябва да осъзнавате общата представа за Него и да разказвате на тези, които още не са запознати със Закона за Кармата. Защото колкото повече хора знаят за този универсален Закон, толкова по-голяма е вероятността те да успеят да се предпазят от допускане на неблаговидни постъпки в своя живот.

Когато карма се проявява, вие най-често не можете да направите причинно-следствената връзка между извършените от вас постъпки и техните последствия, които се отразяват върху вас под формата на различни беди и болести. Вие възклицавате: “За какво, Господи?!”, вместо да приемете със смирение всичко, което Господ ви изпраща.

Повярвайте, Господ е много милосърден. И кармата, която слиза върху вас, слиза по възможно най-лекия начин.

И ако имахте възможност да разберете за каква постъпка вие носите това или онова кармично бреме, тогава бихте благодарили на Бог за това, че толкова милостиво ви е позволил да отработите сътвореното от вас.

Има няколко начина да се отработи кармата.

Първия начин е въобще да не се създава карма.

Вторият начин е карма да се отработи със правилните избори, които правим.

Третия начин, - да се отработи карма със смирение пред ситуацията, в която попадате.

И накрая, вие можете да смекчите кармичното бреме с молитва и покаяние.

Ето това е, което ви предлагаме да правите усилено в оставащото до края на тази година време.

 

 

Гаутама Буда,

25 декември 2006 г.

 

br4 1113 4…сега аз съм готов да ви  дам … малко информация, която ще ви позволи да се ориентирате в ситуацията, в която се намира сега светът. Става дума за катастрофалното увеличаване на нивото на отрицателните вибрации в края на годината. Мнозина изпитват депресивни състояния и много хора прекарват рождественските и новогодишни празници на много ниско вибрационно ниво, като употребяват алкохол и се занимават с други ненужни и недостойни неща. Всичко това създава допълнителна планетарна карма, която може да доведе до непоправими бедствия на някои континенти. Затова, както винаги в края на годината, аз се обръщам към вас с молба да запазите баланса преди всичко в себе си и да посвещавате колкото е възможно повече усилия за уравновесяване на планетарната карма и на кармата на вашата страна. Ако чувствате в себе си такава вътрешна потребност, бихте могли всеки ден до края на годината да посвещавате своите молитвени практики с удвоена и с утроена сила. Не се стеснявайте дори да се освободите от работа, за да поработите за благото на планетата Земя у дома в уединение или с група единомишленици. Четете розарии, четете други молитви или се занимавайте с медитативна практика. Изпращайте вашатаЛюбов и Благодарност към Земята. Представяйте си Земята-Майка като живо същество, което ви позволява да живеете и да се развивате, и което се грижи за вас.Изпращайте вашата Любов към Земята и към всички елементали, които служат на човешката еволюция на Земята.

Всеки път в края на годината ние ви молим за допълнителна енергия, която можете да ни дадете и това от своя страна ще ни позволи да балансираме ситуацията на планетата и да се избегнат много катаклизми…

 

 

 

br4 1113 5Санат Кумара, 

20 декември 2006 г.

 

…сега искам … да ви напомня, че наближава най-мрачното и сложно време на годината. Това е навечерието на новата година, на новия ден. Но именно преди разсъмване нощта е най-тъмна. И затова около вас и от вашето съзнание ще се появят призраците на миналото, призраците на вашите минали провали и грешки във вид на неотработени енергии. И тези енергии ще ви отклоняват от Пътя. И ще са необходими всички усилия на волята ви, за да не се хванете на въдицата на тези енергии на миналото и да се устремите към новия ден!

Много е сложно да повярвате, че това, за което говоря сега, е много важно и актуално за вас. Повярвайте ми. Не празничната суета и суматоха трябва да ангажират вашето внимание, а тихите размишления на свещ за това, което трябва да направите и как да отстраните препятствията, които ви пречат да изпълните предназначението си. Не търсете тези препятствия извън вас. Анализирайте изминатия жизнен път и се опитайте да разберете какво във вас самите ви пречи и спъва придвижването ви по Пътя.

 

 

http://university.sirius-ru.net/law_of_karma/primenenie_zakona_karmy_01.htm