Как да се избягват катаклизмите

 

Един от аспектите на Закона за Карма

 

 

 

Една некачествена мисъл или чувство привлича към себе си точно такава по вибрации. И след известно време се образува ураган, състоящ се от негативна енергия, който по-късно се проявява на физическия план под формата на реални урагани и катаклизми.

Възлюбеният Алфа,

29 декември 2009 г.

 

 

Законът за Карма е много практичен закон. С неумолимо постоянство br5 1113 1причините пораждат следствията. По друг начин Законът за Карма се нарича Закон за причинно-следствените връзки.На нас ни е трудно да проследим как действа този Закон, тъй като сме твърде затънали в илюзията на физическия свят и доста често не можем да свържем нашите действия и техните последствия.

Обаче карма създават не само нашите действия, но и нашите мисли и чувства.

Ще се опитаме да приведем пример за действие на Закона за Карма. На 21 декември миналата година човечеството очакваше края на света. Хиляди средства за масова информация описваха с подробности на своите слушатели, зрители и читатели картини на възможния край на света. 

Милиони хора по цял свят бяха въвлечени в процеса на създаване на картини за възможното неблагоприятно развитие на събитията на планетата Земя. В съответствие с Учението, което дават на човечеството Владиците на Мъдростта, нашите мисловни образи и очаквания присъстват определено време на финия план, а след това се проявяват на физическия план.

 

 

Вие изключително рядко се замисляте за въздействието, което оказват вашите мисли и вашите чувства на всичко, което ви обкръжава. И всъщност всички негативни явления, които присъстват в природата, в климатичните условия, в сферата на финансите пък и във  всички други сфери на живота  на планетата Земя са породени от вас самите. И след известно време това, което сте породили, се спуска на физическия план на планетата Земя във вид на урагани, бури, засушавания или наводнения. 

Възлюбеният Кутхуми, 2 юли 2009 г.

 

 

Тъй като през миналата година ние приведохме в неравновесно състояние менталния и астралния планове на планетата, които са свързани с въздушните и водните стихии, то съответно и последствията от очакванията за края на света можем да очакваме под формата на урагани, торнадо, бури, урагани и наводнения. 

От новините научаваме за зачестилите урагани. Например тайфунът „Хайян“ преминал през Филипините и предишния ураган „Светият Иуда“, поразил северна Европа. Източна Русия и досега не се е справила с последствията от огромното наводнение. 

Обаче ако се знае за Закона за Карма и той се прилага в живота, могат да се предотвратят много последици от вече създадени в менталното пространство причини и съответно да се предотврати проявлението им на физическия план.

 

br5 1113 2Карма слиза циклично. Например има годишен цикъл на слизане на карма и 12-годишен цикъл. В съответствие със Закона за Циклите, на който Владиците също ни учат, в края на тази година е възможно да се засили неравновесието на стихиите на въздуха и водата на планетата Земята, тъй като точно преди една година по това време започнаха да се преувеличават слуховете за края на света.

В съответствие с Учението, което дават Владиците, има механизми, които позволяват да се предотвратят всякакви неблагоприятни последствия от нашите негативни мисли и чувства.

За да се предотврати създаването на кармата, свързана с пророчеството за края на света на 21 декември миналата година, през пролетта на 2012 година Владиците ме помолиха да напиша книгата „Как да се избягват катаклизмите“. В тази книга са събрани 27 Послания и фрагменти от Посланията на Владиците, които разкриват механизмите за въздействие върху стихиите чрез правилно състояние на съзнанието на хората.

 

Книгата беше издадена през лятото на миналата година. Разбира се в сравнение с милионите тиражи, с които се разпространяваха пророчествата за края на света, въздействието на тази книга върху съзнанието на човечеството е много скромно.

Обаче не може да се каже, че Владиците не се безпокоят за нас и не ни дават всички необходими знания и инструменти.

Не е възможно да бъдат спасени само онези, които не искат да бъдат спасени и не полагат за спасението си никакви усилия.

 

На всеки се дава шанс да оцелее.

На всеки се протяга ръка за помощ.

Но Законът за свободната воля не ни позволява да се намесваме, ако не чуваме от ваша страна вик за помощ.

И дори тогава, когато положението е съвсем безнадеждно поради създадената от вас карма, дори тогава, когато най-големият грешник в най-последната минута моли Небесата за помощ, ние нямаме право да откажем.

Затова молете за помощ и помощта ще дойде!

Молете за спасение и спасението ще дойде!

Уповавайте се на Бога и Бог ще окаже своето покровителство и ръководство!

Необходимо е само вашето желание да се промените.

Необходимо е вашето желание да служите на еволюциите на планетата Земя.

Не пропускайте тази възможност, която се открива сега!

Трудно е осъзнаването, когато всичко е добре. Доста по-бързо става осъзнаването, когато ситуацията става толкова абсурдна, че дори глухият и слепият започват да разбират, че нещо не е наред.

Затова аз не се уморявам да идвам и да ви викам в ушите: „Времето дойде!”

Дойде времето за извършване на революция във вашето съзнание!

 

Възлюбеният Бабаджи, 25 юни 2011 г.

 

 

 

br5 1113 3

 

Владиците ни учат, че е възможно да се избягнат дори най-тежките последствия от нашите неправилни постъпки, мисли и чувства. Един от механизмите за предотвратяване на всякакви катаклизми е изпращането  на любов и благодарност към планетата Земя. Нашите позитивни мисли и чувства са способни да неутрализират съществуващите в пространството негативни енергии.

По молба на Владиците беше създадена медитацията „Аз те любя, Земя!“ (текстът на медитацията даде Санат Кумара на 14 март 2003 година). Ако достъчно количество хора гледат тази медитация в правилно състояние на съзнанието, се създава противоотрова срещу мисъл формите, съществуващи в пространството на планетата.

 

Т.Н. Микушина

 

 

Филмът е създаден по едноименната медитация „Аз те любя Земя“, поместен на нашия сайт на линк http://sirius-ru.net/media/meditations/earth_i_love_you/ru/medit.htm

Режисьор Вадим Белоенко, текста чете Татяна Микушина.

В медитацията е използвана музика на Роберт Х. Коксон.

 

br5 1113 4

 

br5 1113 5

 

br5 1113 6

 

br5 1113 7

Я люблю тебя, Земля!

Earth I love you!

Ich liebe Dich, Erde!

Terre, je t'aime!

Terra, ti amo!

As myliu tave Zeme

 

Руский http://www.youtube.com/watch?v=HCAGmCKgxh0&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

 

English http://www.youtube.com/watch?v=X3Dp8g66aYA&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

 

Deutsch http://www.youtube.com/watch?v=yb0msAEi33I&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

 

Francais http://www.youtube.com/watch?v=cWE6Bp8msOQ&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

 

Italiano http://www.youtube.com/watch?v=xhSVedLKGpY&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

 

Lietuvių http://www.youtube.com/watch?v=-jB9XA_qkDo&list=UU815JQ8ZTJm6Vc98xinOgkw

 

Достъпни са също субтитри на български, гръцки и турски език.

  

„Ние можем да променим всяка ситуация! Ние ще направим това! Божественото чудо е редом с вас. И то е готово да се прояви, но за осъществяването на чудото е необходима енергията на вашите молитви и вашите позитивни стремежи към щастие, Благо и Добро.“

Майка Мария, 23 юни 2013 г.

 

 

http://university.sirius-ru.net/law_of_karma/primenenie_zakona_karmy_02.htm