Теми на лекциите

 

Прeдмет "Закон за Кармата"

 Лекция 1: Въведение. Трактовка на понятието "карма". Карма-йога като път за освобождаване от кармата. 

 Лекция 2: Карма-йога като път за освобождение от кармата (продължение)

 Лекция 3: Законът за Кармата в Посланията на Владиците на Мъдростта

 

 

Практическо приложение

на Закона за Кармата  

 

 Лекция 1: Учение за слизането на карма в края на годината.

  Лекция 2: Как да се избягват катаклизмите.

Лекция 3: Покаянието ще спаси Русия

 

 

Филми 

Библиотека 

Лекции

                                                                                            

 

В раздела Катедра Закона за Кармата се съдържат лекции,

в които се разяснява Закона за причинно - следствените връзки или

Закона за въздеянието.

 

Разделът се намира в процес на разработка и постоянно се попълва с

нови теми, разкриващи различни страни от Закона за Кармата.

 

Една от първите теми, разглеждани тук е "Практическо приложение на Закона за Кармата", а също и уводната лекция с трактовка на понятията карма и карма-йога.

 

 

Назад