Покаянието ще спаси Русия1

Учение за великото бъдеще на Русия

 

В неизчерпаемото Учение на Владиците на Мъдростта, Учението на Великото Бяло Братство, се съдържат много Учения. В него има и Учение за Русия, което говори за несъмнената важност на тази страна за целия свят.

 Аз дойдох, за да направя още един опит да ви предам същността на Учението, свързано с великото бъдеще на Русия. Вие може да не ми вярвате, но има план на Бога за тази страна и искате или не искате, този план трябва да се осъществи.

Ние идваме, за да пробудим днешното поколение хора и да ги раздвижим за изпълнение на нашите планове, свързани с тази велика страна. Това не означава, че проповядваме изключителността на тази нация. Това само означава, че трябва да има точка на земното кълбо, откъдето да започне да се разпространява новото мислене, новата идеология, която ще стане господстваща в света  много скоро според земното време.

Владика Рьорих, 1 юли 2007 г.

 

В този кратък цитат от Посланието е изложена същността на Учението за Русия и програмата за Русия. Да отделим основните моменти:

1. Има план на Бог за Русия, който трябва да се осъществи.

2. Има планове на Възнесените Владици за Русия, основани върху плана на Бог. Намерението на Владиците е да изпълнят тези планове с помощта на днешното поколение хора – т.е. с нашата помощ.

3. Владиците не утвърждават някаква изключителност на хората, живеещи в Русия. Духовната мисия на Русия – това е допълнителна огромна отговорност на жителите на тази страна.

4. Русия трябва да стане точката на земното кълбо, откъдето ще започне да се разпространява новото мислене, новата идеология2

Тази нова идология, новото мислене, са основани върху Древното Учение, което ни е предадено в обновен вид през последните 10 години чрез Посланика на Великото Бяло Братство Т.Н.Микушина. В същото Послание на Владика Николай Рьорих се дават пояснения на новата идеология и се обясняват причините, поради които тази идеология си прокарва толкова бавно път в нашия свят.

Тази идеология не е свързана с политика или осъществяване на някакви планове на физически план. Тази идеология е свързана с проявяването на Духа в материята. Това е идеологията, на която са учили пророците от миналото. И ако хората в своето съзнание бяха готови по-рано да възприемат и да разпространят широко Божествената Истина, тогава всичко щеше да се случи няколко столетия по-рано. Само вследствие на съпротивата на силите на тъмата, които действаха чрез невежите хора, сроковете се проточиха.

Владика Рьорих, 1 юли 2007 г.

Цялото Учение за Великото бъдеще на Русия е изложено в книгата „Духовната мисия на Русия“3. В нея са събрани Диктовките, дадени специално за Русия от Владиците на Мъдростта от 2005 до 2011 г.

През 1978 г. българската пророчица Ванга е дала пророчество за връзката между Учението на Великото Бяло Братство и мисията на Русия4.

„Ще дойде ден, и всички религии ще изчезнат! Ще остане само учението на Бялото Братство. Като бял цвят то ще покрие земята, и благодарение на него хората ще се спасят. Новото учение ще дойде от Русия. Тя първа ще се очисти. Бялото братство ще се разпространи из Русия и ще започне шествието си по света…“

В това пророчество се казва, че Русия „първа ще се очисти“ и тези думи са пряко свързани с темата за покаянието на Русия.

 

Мисията на Светлината в Русия. Бунтът против Бога

Очевидно Мисията на Русия е подготвяна много столетия. В Русия винаги са живели Велики Светци. Например в 14 век това е Сергий Радонежски (въплъщние на Владиката Ел Мория), в края на 18-ти и началото на 19-ти век тук е живял Серафим Саровски (въплъщение на Владика Серапис Бей).

В края на 19-ти и началото на 20-ти век е предприета грандиозна Мисия на Светлината в Русия. За изпълнението на Божествения План във въплъщение дошли Велики Духове, Посланиците на Великото Бяло Братство – Цар Николай II и членовете на Неговото семейство.

Владика Ланело, който тогава е въплътен като царския син Алексей, разказва в своето Послание за подготовката, която е преминал преди въплъщението си и за своята предстояща Мисия.

Вие знаете, че преди моето въплъщение в Америка, аз бях въплътен в Русия. И по рождение трябваше да оглавя Русия след смъртта на моя баща. За онези, които не са осведомени ще кажа, че аз бях царският син Алексей. И това мое въплъщение трябваше да донесе на Русия просветено управление и промени, които биха позволили на тази страна да пристъпи към изпълнението на своята главна мисия – да посочи друг път за развитие на цивилизацията. А именно – духовния път.

<…>

Преди това мое въплъщение като царския син Алексей, аз преминах сериозна подготовка в ефирните обители. Положих изпити за правото да бъда този, който ще може безкръвно, по еволюционен начин, да обърне Русия към духовния път. Обаче както и по времето на Иисус, имаше сили, които не искаха Божествените промени. И стана бунт.

Цялата по-нататъшна история на Русия през следващите десетилетия е следствие от този бунт. И досега Русия и страните, които влизаха в състава на Русия, жънат неговите плодове.

Възлюбеният Ланело(Марк Профет), 27 декември 2010 г.

 

Не устоя Русия. Силите, противостоящи на Светлината, успяха да нанесат изпреварващ удар върху нея.

Две сили се сблъскаха в битка за бъдещето на Русия. Това наистина бе битка между Светлината и мрака.

Но не удържахме. Светлият път бе отложен за Русия

<…>

Русия рухна в пропастта на безверието за дългите 100 години.

Възнесеният Владика Игор, 5 април 2005 г.

 

Ако Русия нямаше велико предназначение, щяха ли да полагат толкова усилия силите на тъмата, за да потискат всички кълнове на Новия Свят на територията на Русия през последните 150 години?

Възлюбеният Николай Рьорих, 5 април 2005 г.

 

Всички сили действат чрез хората. И само нивото на съзнание определя какви сили ще действат чрез един или друг човек. Възнесеният Владика Николай в свое Послание дава пояснение как действат силите на мрака, наричайки тези сили „звяр“.

 „Но звярът тогава беше още силен.  И той намираше подкрепа в народа на Русия, използвайки невежеството на хората, населяващи страната. Невежеството е недостатъкът, чрез който действат най-злобните сили на тази планета. Невежият човек става сляпо оръдие в ръцете на силите на мрака“.

Възнесеният Владика Николай, 24 април 2005 г.

Затова и стана революцията през 1917 г. и последвалият разстрел на царското семейство. Това беше безсмислен бунт срещу съществуващата власт, бунт срещу Бога. Цялата страна участва в този бунт.

Цар Николай II, царският син Алексей и другите членове на Царското семейство бяха Посланици на Бога в Русия и за Русия. Те всички бяха убити. Убиха ги хората, които по това време живееха в Руската Империя и всички онези хора, които живееха в други страни, но способстваха за свалянето на царя на Русия, за свалянето на Бога.

Съвсем не е задължително да се държи оръжие в ръцете или оръдия за убийство. Силата на мисълта, силата на думите могат да спомагат за извършване на насилие и убийство. И не по-малко страшно е бездействието на хората, когато от тях се очаква помощ; равнодушието и безразличието – когато е необходимо да се даде оценка на събитието, да се направи избор и да се вземе страна. „Невежият човек става сляпо оръдие в ръцете на мрака“.

За кармата на безбожието

Тогава, в началото на 20-ти век, Мисията на Светлината, Божественият план за Русия, не се състоя. Поради действията или бездействието на хората Божествения план за Русия беше отложен. Убивайки царското семейство – Посланиците на Бога – хората, които тогава живееха в Руската империя и самата Русия, заработиха карма на безбожието.

Страната като цяло и всеки гражданин на страната носят върху себе си кармата на безбожието, която Русия пое върху себе си след революцията през 1917 година и разстрела на царското семейство. Тази карма не позволява на много от вас да видят перспективата и скрива от вас Божественото виждане за бъдещето на тази страна.

Възлюбеният Николай Рьорих, 30 май 2005 г.

И сега страната се намира в дълбока духовна криза и в дълбок застой. Това е следствие от кармата на Безбожие, която допуснаха хората.

Възлюбеният Ел Мория, 25 май 2005 г.

Възниква въпросът как тези събития са свързани с времето, в което живеем сега и какво отношение имат тези събития към нас, сега живеещите на Земята? Всички отговори се намират в Учението на Възнесените Владици.

На 27 декември 2010 г. Възлюбеният Ланело даде Диктовка, която се нарича „Взаимовръзката между събитията от началото на миналия век и този век в Русия“. В тази Диктовка се казва:

„…вие трябва да разбирате протичащите процеси, за да можете осъзнато да действате в създалите се условия. Изминаха около сто години от тези събития, случили се в началото на миналия, двадесети век. И сега във въплъщение дойдоха индивидите, които в миналите си въплъщения бяха онези червеногвардейци и матроси, които сваляха самодържавието.

Така, ако имаме доверие на Възнесените Владици и в даденото ни Учение, знаем Закона за кармата и реинкарнацията и се опитаме да приложим Учението в живота, то с голяма доза вероятност можем да кажем, че много от нас, намиращите се във въплъщение, по някакъв начин сме причастни към тези събития с вековна давност. Нашата карма, като неправилно използвана в миналото Божествена енергия, неминуемо се връща при нас. И сега ние сме дошли, за да върнем онези кармични задължения, които тогава сме създали, включително и за отработване на кармата на безбожието, заработена при убийството на Царското семейство. Да не забравяме също, че децата поемат върху себе си бремето на своите родители. Затова, дори ако някои от живеещите днес индивиди, които не са били съпричастни в миналия си живот към събитията със сто годишна давност, то съпричастни са били техните бащи, деди, прадеди, чиято карма ляга върху следващите поколения.

От Учението знаем също, че всеки сам избира обстоятелствата на своето въплъщение.

Вашата душа преди прераждането сама е избрала обстоятелствата на вашето сегашно въплъщение.

И вие сте знаели, че колкото и да е сложен вашият Път, ще изпълните поетата мисия, насочена към издигане съзнанието на хората.

Възлюбеният Вайрочана, 16 април 2005 г.,

 Ние сами сме избрали да се родим в това време и на това място, където можем по най-добрия начин да отработим кармата със стогодишна давност, създадена от нашите неправилни избори и от изборите на нашите бащи, деди и прадеди. Всеки от нас е съпричастен към това, че Светлият Път за Русия тогава беше отложен. Знанието и разбирането на това ще ни даде възможност да действаме осъзнато в нашия сегашен живот.

 

 

За покаянието

Бог винаги проявява милост и дава възможност. Всяко кармично бреме може да бъде смекчено чрез покаяние и молитва.

В пророчеството на Ванга се казва, че Русия трябва да се очисти първа. Русия трябва да се очисти от тази карма на безбожието, която беше създадена с убийството на Царското семейство и от безбожието, в което живяхме през всичките тези години, продължаваме да живеем и сега. Но Русия сама по себе си не може да се очисти, ако не се очисти съзнанието на хората. В Учението се казва, че единствената възможност за Русия да се очисти и да стъпи на Пътя за изпълнението на своята Мисия е Покаянието.

Чрез покаяние, чрез осъзнаване на неправилните действия и грехове може да се изкупят неправилните постъпки. Но съзнанието на нацията трябва да дорасне до покаяние.

Ако си припомним близкото минало на тази страна, свързано с убийството на царското семейство и последвалите след това десетилетия на лутане в мрака без Бог, можем да отбележим, че болшинството от въплътените сега не чувстват покаяние и разкаяние в душата си.

Бог ще ви въздаде хилядократно за всяка праведна постъпка. Но защо не го правите?

Възлюбеният Ланело (Марк Профет), 27 юни 2012 г.

Преди Бог да даде нова възможност на тази страна, тя трябва да премине през катарзис, пречистване. След пречистването трябва да последва покаяние и едва тогава ще се открие светъл път за народите на Русия.

Възнесеният Владика Николай, 24 април 2005 г.

Катарзисът е очистване чрез страдание. Русия върви по пътя на страданията вече почти сто години. Но Бог винаги дава възможност да бъде избран друг път.

И именно след като народът на Русия в лицето на своите най-добри синове и дъщери бъде в състояние да се покае в сърцето си, ще се разкрие невиждана Божествена възможност за тази страна.

Възлюбената Майка Мария, 25 юни 2007 г.

 

 

Процесът на покаяние и разкаяние

В Посланията на Владиците на Мъдростта се съдържа цялостно Учение за покаянието – обяснява се какво е покаяние, с какво започва покаянието, как покаянието се ражда в сърцето. Ние трябва да разберем, да почувстваме това Учение и да го приложим в живота си. Всеки от нас трябва да премине през процеса на покаяние, осъзнавайки, че само нашето покаяние може да промени ситуацията в Русия и след това в целия свят.

Покаянието започва с осъзнаването, че цялата тежест, стоварила се върху нас е следствие от нашите неправилни, небожествени избори и постъпки в миналото. Преди сто години, някога в своя минал живот, ние сме създали лоша карма, карма на безбожието, и сега жънем нейните плодове.

Вие се сблъсквате с тези проблеми в живота си, които сами сте породили в миналото. И само, когато започвате да осъзнавате, че всичко, което се случва с вас, някога сте сътворили самите вие, когато престанете да се оплаквате от съдбата и да упреквате другите за своите беди и нещастия, когато сте способни да се покаете и да облекчите сърцето си с покаяние, тогава менгемето на кармата се отваря и вие можете по друг начин да погледнете  на света, на себе си и на положението си в света.

Възлюбеният Ланело, 2 юли 2007 г.

Много е важно да дадем оценка в съзнанието си на всичко, което някога сме извършили – правилно ли е било това или неправилно, хубаво или лошо, добро или зло.

Сега в живота си сме изправени пред същия избор както и преди сто години. Но трябва да направим този избор в по-тежки условия. Бог иска да си извлечем поуки от своите минали грешки и да не ги повтаряме.

За осъзнаване и оценка на нашите минали избори беше написана книгата „Покаянието ще спаси Русия“5

Необходимо е да признаем своите грешки, да се разкаем в сърцето си и да вземем решение никога повече да не допускаме подобно нещо.

Всяка карма може да бъде смекчена на нивото на мислите и емоциите. Покаянието и искреното разкаяние могат да облекчат нашето бреме наполовина. Това е Божествен Закон.

Затова преди да се оплаквате от съдбата и да молите да ви избавят от вашето кармично бреме или да го облекчат, спомнете си, че всичко, което ви обкръжава и всичко, което се случва с вас, вие сами сте заслужили във вашите предишни въплъщения. Затова искреното разкаяние и покаяние понякога облегчават наполовина вашето кармично бреме. Бог не иска да страдате, вие сами обричате себе си на страдания. И осъзнаването на своите грешки и разкаянието за тях дават почти мигновено облекчение на вашето положение и бремето, лежащо върху вас, се облекчава.

Възлюбеният Иисус, 26 юни 2009 г.

Тогава, когато разкаянието влиза във вашето сърце, кармичното ви бреме се облекчава наполовина. Оставащата половина вие можете да разтворите с вашите всекидневни молитви и усилия, насочени към облекчаване на участта на другите страдащи души.

Възлюбената Майка Мария, 23 декември 2014 г.

В Посланието от 25 юни 2007 г. „За духовната мисия на Русия“, Възлюбената Майка Мария ни дава текст на молитва-покаяние за четене в сърцето. За да се покаем не е задължително да ходим в църква, джамия или синагога. Разкаянието се случва в нашето сърце. Ние четем молитва и се разкайваме в сърцето си. И Бог чете в сърцето ни за нашето разкаяние.

“Господи, прости ми, Господи, прости ни, Отче Небесни. Ние не знаехме какво вършим. Ние разчитахме на нашите плътски мускули и натворихме поради неблагоразумието си много беди. Моля те, Господи, чуй нашата молитва. Прости ни, Господи, за всичко, което сме извършили, за всички беди и нещастия, които донесохме на света. Господи, ако е по Твоята Воля, ела в нашата страна, вразуми ни и ни помогни да вървим по Твоя Път.”

Помощта на Господ идва при нас чрез Възнесените Същества. Но Те не могат да ни помогнат, ако ние не сме готови да приемем тази помощ и не молим за помощ. Те не могат да нарушат нашата свободна воля. Ситуацията на планетата сега е такава, че ние не можем да се справим с нея без помощта на Небесата. Сега тази помощ може да дойде в нашия свят само чрез нашето покаяние и сърдечно разкаяние. Бог чете в нашите сърца. И ние трябва да израстим в сърцата си дълбоко чувство на Вяра в Божественото чудо, което може да спаси Русия и след нея целия свят.

Вярвайте в чудото, което ще спаси Русия. Вашата Вяра в Божественото чудо, което непременно ще се случи и ще спаси Русия, дава възможност на Възнесените Учители да се намесват в ситуацията в страната.

Понякога е достатъчно едно изказване, направено навреме, в нужния момент и насочено по съответния начин, за да измени хода на историята на цялата страна.

Но за да стане възможно такова изказване и да бъде даден нужният импулс, е необходимо вие, възлюбени, да приемете в съзнанието си възможността за явяването на чудо в Русия.

Молете се и в ежедневните си молитви молете Бога за спасението на Русия, за това Бог да се смили и да допусне чудо за Русия. Твърде тежка е кармата, която натрупа Русия по времето на безбожието. Но е необходимо да приемете тази карма със смирение. Да се покаете. Именно покаянието и признаването на направените в миналото грехове ще бъде моментът, който ще позволи на Възнесените Учители да се намесят в ситуацията във вашата страна и да извършат чудото.

Възлюбеният Николай Рьорих, 30 май 2005 г.

И почти след 100 години Императорът на Руската Империя Николай II – Възнесеният Владика Николай, се обръща към нас:

Аз можех да се съпротивлявам. Можех да запазя семейството си и всички ние можехме да останем живи. Но какъв смисъл би имал моят живот без Русия? Избрах пътя на отказ от борба. Отказ от насилие. Избрах пътя на Христос и позволих да разпнат мен и цялото ми семейство.

<…>

И ако животът ми можеше да се повтори, аз пак бих избрал разпятието за себе си и за семейството си.

Знаете, че Иисус със своята мъченическа смърт пое върху себе си кармата на човечеството. Той страда заради греховете на хората. Всички светци във всички времена са поемали върху себе си греховете на човечеството, част от планетарната карма, за да облекчат товара и за да може човечеството да се изправи и да погледне към Небесата.

Сега настъпи вашият ред. Върху вас, които сега сте във въплъщение, лежи отговорността за бъдещето на Русия, за бъдещето на цялата планета. Защото Русия според замисъла на Бога трябва да посочи пътя на всички други страни.

Възнесеният Владика Николай, 24 април 2005 г.

 

Лекцията подготви О.А.Иванова

 

http://university.sirius-ru.net/law_of_karma/primenenie_zakona_karmy_03.htm

Превод: www.sirius1-bg.net


[1] Лекцията е изнесена на вебинара на УЕЖ на 31 януари  2015 г.

[2] Виж статията на Т.Н. Микушина и Е.Ю. Илина „Пътят към Новия свят“: http://www.sirius1-bg.net/sirius/buletini/2015/br4_0115.html

[3] Духовная миссия России. Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2011. – 248 с.

[4] В книге «Благословенная Россия. Пророчества о России» / авт.-сост.: Т.Н. Микушина, В.И. Полян, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2012. – 232 с.

[5] Покаяние спасёт Россию. О Царской семье / авт.-сост.: Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с.