1.    Може ли дa сe разбере Бог?

 

 

Възлюбеният Кутхуми,

8 май 2005 г.

В действителност, Учението за Бога е много просто учение. И цялата сложност във възприемането на това Учение се изразява в необходимостта да приемете с вашия външен ум неща, които не принадлежат на вашия свят. Да се направи това е възможно, само като използвате Божествените способности, които присъстват във вас, но са в спящо състояние в по-голямата част от човечеството.

 

Възлюбеният Кутхуми,

6 юни 2005 г.

Вие сте привикнали да изграждате своето възприятие за света, като се базирате на вашите сетивни органи, на които напълно се доверявате. И действително, откъде накъде трябва да вярвате на това, което не можете да видите и да действате така, както ние ви казваме, след като нямате възможност да се срещнете с нас директно, без посредничеството на този посланик?

Това обаче  е въпрос на вашата вяра. Вие или вярвате, че светът, който ви заобикаля, не е цялото Творение и че цялото Творение в действителност е много по-обширно, или не вярвате в това.

Не можете да започнете да опознавате нещо, в чието съществуване не вярвате. И не можете да почувствате нещо, за което със сигурност знаете, че не съществува. Обаче щом започнете да вярвате в реалния свят на Бога, който не виждате и не възприемате с вашите сетивни органи, но от това той не става по-малко реален, вие веднага и почти незабавно започвате да получавате представи за нашия свят.

Фините светове ви докосват и вие се намирате постоянно в допир с тях. Но вие просто не обръщате внимание на нашата действителност. А нашето общуване с всеки от вас е не само възможно, но и се случва постоянно. Точно така, както не забелязвате радиовълните, които преминават през вас постоянно, по същия начин не забелязвате и вибрациите на нашия свят, които постоянно ви докосват. И ако подготвите своя храм по съответния начин и главното, повярвате в реалността на нашият свят, тогава неизбежно ще можете да го усещате.

 

Възлюбената Порция,

18 юни 2010 г.

С Бога всичко е възможно! И е много жалко, че човечеството в основната си маса, както и преди, малко вярва. Вярата в това, което е невидимо, ви позволява да се закачите със съзнанието си за предмета на вашата вяра и той ще започне да се притегля във вашия свят.

 

Господ Ланто,

22 юни 2008 г.

Когато станете като малки деца във възприемането на всичко, което се случва, за вас се отваря Вечността. Разберете, че вашето външно съзнание всъщност е спирачката във вашето развитие. Когато се опитвате чрез мощта на своя интелект да постигнете Бога, вие всъщност се задълбочавате все повече и повече в илюзията. Защото качеството Божествен Разум няма нищо общо с нивото на вашия интелект. И Божествената Мъдрост идва при вас именно тогава, когато вашият плътски ум заспи, когато се предаде.

 

Падмасамбхава,

23 април 2005 г.

Колко странно е да се наблюдава как хората с човешкото си съзнание съдят какъв е Бог и какво представлява Той.. И ако вашите лични представи за Бога не съвпадат с представите на друг човек, вие можете да изпитвате дори враждебност към този човек. Всеки има в съзнанието си свой образ на Бога. Затова трябва просто да допуснете мисълта, че другите хора може да имат друга представа за Бога. Но това не значи, че някой има по-правилна представа, а друг има по-неправилна представа.

Вие се приближавате към Бога само когато извисявате съзнанието си до колкото може по-високо достъпно за вас ниво. И колкото по-високо е нивото на съзнанието ви, толкова повече разбирате, че не можете за опознаете Бога. Дори когато станете бог в очите на другите хора, все едно вие не можете да опознаете Бога.

Има само вечен стремеж към разбирането на Битието, вечно самопревъзхождане.

Но когато достигнете в съзнанието си състоянието нирвана, вие разбирате, че сте постигнали всичко и повече не ви е нужно нищо да опознавате, защото сте влезли в състоянието на Божеството.

Но настъпва космическият срок и вие отново излизате от това състояние и отново започвате да опознавате Бога.

Този процес няма нито начало, нито край.

Сега вие се намирате на най-ниското стъпало от познанието за Бога и най-важната задача, която стои пред вас, е да се научите да различавате илюзорния свят и Реалния свят. И преди всичко трябва да се научите да различавате илюзията в своето съзнание.

 

Великият Божествен Управител,

20 декември 2009 г.

Главната причината за вашия проблем е изцяло в това, че не ви достига Вяра. Вие не можете докрай да повярвате на словата на Владиците, че този ви живот не е единствен. Че пред много от вас има друг живот. Вие мерите Бога със своите човешки мерки и се опитвате да приложите своята човешка логика към Божествения Закон.

А аз ви казвам, че трябва да спазвате Божествения Закон и да се откажете от всички уловки и хитрости на вашия плътски ум.

 

Кутхуми, 28 юни 2013 г.

…когато с цялото си същество разбирате, че пред вас се намира чист източник на Божествената Истина, никога не търсете други източници. Защото Божествената Истина е една и тя се постига не с външни търсения, а с вътрешни стремежи.

Трябва да се премине от външното към вътрешното знание. Външното е само тласък за вашето съзнание, за да се потопи в пространството за общуване с Бога, който живее вътре във вашето собствено същество.

 

 

Цикълът лекции по темата „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта"  подготви Олга Иванова.

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_01.htm