2. Приоритет на Висшия Закон на тази Вселена

 

 

br8 1113 1За приоритета на Висшия Закон на Вселената се говори в 3-та сутра от книгата „Сутри на Древното Учение“[1]. В тази книга се съдържат 26 основи на Учението – 26 древни Истини, които се разкриват чрез цитати от Посланията на Владиците на Мъдростта, дадени чрез Т.Н.Микушина за времето от 2005 г. до 2012 г.

 

Безсмислено и безполезно е да налагаш свои закони в този свят, в който живеем. Ние трябва да се подчиним на Закона, който лежи в основата на тази Вселена и който вече е създаден  в момента на нейното сътворяване.

И Законът е такъв, че ние трябва да се откажем да проявяваме себе си, своето его  в живота си, трябва да направим всичко зависещо от нас, за да дадем на Бог да прояви себе си чрез нас.

Тогава ще можем да възстановим нашето Единство. Тогава ще можем да участваме в реализацията на замисъла на Твореца на тази Вселена.

Това е задачата и работата, която всеки трябва да изпълни. Няма нито един човек в цялата Вселена, който би извършил тази работа вместо вас. Затова тази работа е най-важната. Изпълнението на тази задача е смисълът на вашия живот, който вие търсите извън себе си и не можете да намерите.

Конфуций, 31 март 2005 г.

 

Онова, което не желае да се подчини на  главния закон на тази вселена - Закона на саморазвитието и усъвършенстването - не може да продължи да съществува отвъд  определените граници.

 Могъщият Космос, 3 май 2005 г.

 

…низшите светове се подчиняват на законите на Висшите Светове. 

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ, 18 юни 2005 г.

 


… трябва да се ръководите постоянно в живота си от Божествените Закони точно така, както се ръководите в живота си от законите на страната, в която живеете. 

Гаутама Буда, 22 юни 2005 г.

 


истинската свобода за вас като индивидуалност започва само тогава, когато встъпите в отношение на пълно подчинение на Божествения закон, съществуващ в тази Вселена. Вие се подчинявате на Висшия Закон и едновременно с това получавате неограничена свобода за действие в рамките на този закон. 

Господ Сурия, 3 януари 2006 г.   

                                                

Животът в тази вселена е устроен по удивителен начин по милостта на Твореца. И всеки слой на Живота има възможност да се развива в съответствие със своите закони, но в същото време той е подчинен на общия замисъл на Твореца на тази Вселена. Затова за вашето ниво на съзнание би било добре да запомните, че тази Вселена има Закон и той трябва да бъде спазван. Вашето нежелание да се подчинявате на Закона трябва да отстъпи място на покорност пред волята на Твореца.

Господ Сурия, 3 юни 2010 г.

 

 

br8 1113 2На семинара „Същност на Древното Учение“, проведен в Подмосковието през месец май 2013 г., Т.Н.Микушина коментира положението от Учението „Приоритет на Висшия Закон на тази Вселена“ по следния начин:

„Изглежда, че това Положение противоречи на принципа на свободната воля. Обаче това е привидно противоречие. Необходимо е да си спомним, че ние живеем в дуален свят и в нашия свят всичко е основано на противоположностите. В книгата „Доброто и Злото“[2] се цитират думите на Цзон-Ка-Па, произнесени от него през 14 век:

„Истината трябва да бъде огласена, и Истината трябва да бъде запазена в тайна“ – т.е. съществуват два противоположни, но абсолютно правилни принципа. Защото в нашия свят всичко има две страни. Това е дуален свят. Затова, макар че човек изначално притежава свободна воля, на определен етап от своето развитие той трябва да се откаже от своята свободна воля и да се подчини на Закона, който съществува в тази Вселена.

Т.е. настъпва такъв етап в развитието на човешкия индивид, когато той трябва да направи вътрешен избор, за който не трябва да говори пред никого. Това е само вътрешен избор. Това е взаимоотношение между човека и Бога. Кой е главен в живота ви – вие или Бог? И когато направите избор, според който главен в живота ви е Бог, тогава автоматично започвате да подчинявате живота си за изпълнението на Волята на Бога във физическия свят.

Може да се направи такава аналогия. Вие например сте се устроили на работа в някаква фирма. И в тази фирма съществува определен порядък. И докато не се подчините на този порядък, вие не може да се изкачвате успешно в служебната иерархия. Т.е. вие сте длъжни да приемете правилата на играта.

Така е и в тази Вселена. Съществува Закон създаден от Бога в момента на Творението на тази Вселена. И докато не се подчиняваме на Бога, т.е. докато действаме в съответствие със свободната си воля, ние не се връщаме обратно към Бога. Има определени етапи на развитие – етап, когато човекът се развива, движи се навън, и етап, когато той започва да се движи назад, навътре в себе си, към Бога. И всеки човек се намира на някакъв свой етап в еволюционното развитие.

Сега в залата има 200 човека и ако ние трябва да направим някакъв избор, то за един човек ето този избор ще бъде правилен(думите са съпроводени с жест на дясната ръка встрани), абсолютно правилен от гледна точка на неговото положение на стълбата на еволюцията. За друг човек ето този избор ще бъде правилен(думите са съпроводени с жест на лявата ръка  встрани). А за останалите ще бъде правилно някакво междинно положение. Защото за тях няма да е правилно нито едното, нито другото. А за тях ще бъде правилно да се направи някакъв междинен избор. Разбирате ли? Ето защо това Учение е много сложно. Затова го изучаваме милиони години“

 

Следва продължение.

 

Цикълът от лекции на тема „Ученити за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта“ подготви Олга Иванова

 

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_02.htm

 

[1] Микушина Т.Н. Сутры Древнего Учения./ Послания Владык через Т.Н. Микушину. – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2012. – 224 с.(книгата „Сутри от древното Учение“ е издадена на български език от издателство „Данграфик“ – Варна – бел. на преводача)

 

[2] Микушина Т.Н. Добро и Зло. Частное прочтение «Тайной Доктрины» Е.П. Блаватской». – Омск: Издательский Дом «СириуС», 2008. – 166 с.книгата „Доброто и Злото“ е издадена на български език от издателство „Данграфик“ – Варна – бел. на преводача)