3. Основни Божествени Закони и необходимостта те да се следват

 

 

 

uchenie o boge 03 1Господ Майтрейя, 11 април 2006 г.

Съществува Вселенски Закон и съществува определен порядък във Вселената. И съм радостен да ви съобщя, че в съответствие с космическите срокове, на планетата Земя в най-скоро време ще бъде въведен ред. Все повече и повече ще се проявява в живота на хората Божественият Закон. И все по-трудно ще им става на онези, които не следват този Закон.

Това е все едно да плувате срещу течението на бурна река. Каквото и да правите, течението ще ви отнесе. Защото е безполезно да се борите с Бога. Вие сте длъжни да се подчинявате на Божествения Закон, действащ в тази вселена.

 

 

Възлюбеният Павел Вененцианеца, 12 май 2005 г. 

Всичко в този свят принадлежи на Бога. И вие сте частици от Бога. Затова всичко, което правите, всички ваши действия трябва да се съгласуват с Божествения закон и да са в рамките на този Закон. Ако правите нещо не по Божията воля, тогава нарушавате Закона на тази Вселена и създавате карма.

 

Владика Ланело, 24 декември 2006 г.

Настъпи времето не да се говори за Бога, а да се действа в съответствие с Божествените Закони в живота.

И за много от вас това ще бъде доста по-сложно, отколкото да посещават служби, да се молят и постят. Но такава е повелята на времето. Престанете да лицемерите поне сами пред себе си. Дръжте се със себе си когато сте сами така, както бихте се държали пред другите хора и се дръжте с другите хора по същия начин, по който бихте се държали, ако пред вас е Богът-Баща.

 

Господ Шива, 27 декември 2008 г.

И вашето смирение пред Висшия Закон сега е необходимо както никога до този момент.

Престанете да се правите на богове. Просто бъдете богове. Станете равни между нас, но за това е необходимо да пожертвате нещо. И ще ви се наложи доброволно да се откажете от вашата нереална част, от вашето его, което е свикнало да ръководи бала на физическия план на планетата Земя.

 

Гаутама Буда, 22 юни 2011 г.

Дойде време за осъзнаване на факта, че без Божествено ръководство, без следване на Закона, е невъзможно по-нататъшното съществуване на човечеството. И всеки индивид сам прави избор какво да предпочете. И ако той настоява, упорито настоява да остане в илюзорния свят, ако така е прикован към обкръжаващата илюзия с вериги от хилядолетни избори, че не иска повече да се развива, то Бог ще удовлетвори неговото желание. Без прекалено да се впускам в подробности ще кажа, че душата на този човек ще може да продължи еволюцията си, но в по-нисшите светове и на по-ниско енергийно ниво.

Вас пък, които се уморихте от пребиваването в плена на илюзията, аз зова към по-нататъшно следване на Пътя на еволюцията, към планинските върхове на Божественото съзнание.

Вие трябва да станете проводници на Божественото съзнание в плътните светове. И за начало ви предлагам да станете проводници на Божественото съзнание във вашия плътен свят. Това е много лесно. Необходимо е да направите избор в полза на Бога и да следвате този избор ден след ден.

 

Елохим Мир, 23 декември 2012 г.

Вие винаги имате възможност да спрете и да се замислите – действате ли в съответствие с Бога, или действате против Бога.

Аз много добре разбирам, че в създалите се във вашия свят обстоятелства понякога е много трудно да се направи избор и да се оцени ситуацията. Затова по-често в живота си призовавайте Бога и Възнесените Същества, молете за тяхното Божествено наставление и Божествено ръководство и ще ги получите винаги.

 

Гаутама Буда, 21 юни 2013 г.

Преди всичко трябва да изберете направлението на вашето движение. Докато не сте определили точно в какво направление да се движите, вие не можете да постигнете нищо. Вашето същество трябва, подобно на платноходка, да се подложи на вятъра на Вселенския Закон. Вие трябва окончателно и безвъзвратно да вземете твърдо решение, че главен за вас е Висшият Закон на тази Вселена, по друг начин този Закон може да се нарече Бог. И ако не хитрувате пред себе си, ако действително сте приели Висшия Закон на тази Вселена за най-важното нещо в живота си, то следващата крачка и всички следващи крачки вие ще правите във вярната посока.

Трябва да решите кой в живота ви ще бъде главен – вие или Бог. Докато молите Бога да удовлетвори вашите желания, докато молите Бога да направи за вас едно или друго нещо, вие няма да се придвижвате по духовния Път.

Трябва да вземете решение вътре в своето същество и да подчините целия си живот без остатък, на Бога и на изпълнение на Неговите нужди и потребности.

 

Гуан Ин, 22 юни 2013 г.

Вие ще можете да съхраните себе си и своята душа само в случай, че с цялото си същество се устремите към Бог и спазването на Неговия Закон.

Вие няма да можете повече да отлагате момента на своя избор и да се втурвате в преследване на удоволствия и развлечения. Защото настъпи космическият срок и жътвата върви с пълен ход.

Вие сами правите избор и никой не прави този избор вместо вас. Настъпи времето на последния изпит. Вие правите вътрешен избор и този избор означава за вас продължаване на еволюцията на вашата душа или нейния край. Космическите цикли са неумолими. Законът изисква от вас да направите избор.

 

Сен Жермен, 26 юни 2013 г.

…запомнете, моля, вашия кодекс на честта, чиито първи редове гласят, че няма нищо във вашия илюзорен свят, което да стои по-високо и да има по-голяма ценност отколкото Бог и следването на Неговия Закон.

Изхождайки от това, всичко останало ще ви стане ясно и ще придобие друг смисъл.

И самият ви живот е по-малко важна ценност, отколкото Бога и следването на Неговия Закон. Защото отдавайки живота си за Бога, вие получавате вечния Живот. А следвайки кратковременните интереси и увлеченията на илюзорния свят, вие губите душата си завинаги.

 

 

В посланията на Владиците се споменават следните Божествени Закони.

 

Божествени Закони

 

1.      Законът за саморазвитието и самоусъвършенстването – главен закон на тази Вселена.

2.      Законът за еволюцията.

3.      Законът за космическите цикли.

4.      Нравственият Божествен закон.

5.      Законът за Карма или Законът за въздаянието.

6.      Законът за превъплъщението, или за развитието на душата.

7.      Законът за свободната воля.

8.      Законът за подобието(законът за привличане по вибрациите, законът за съответствието на вибрациите).

9.      Висшето служи на нисшето. Но нисшето е длъжно да се подчинява на Висшето и да следва указанията на Висшите сили.

10. Законът за Милосърдието и Състраданието.

11. Законът за обмен на енергии между световете(октавите).

12. Нито една цивилизация не може да причинява вреда на друга цивилизация.

 

Следва продължение.

 

Цикълът лекции на тема „Учението за Бога в Посланията на Владиците на Мъдростта“ подготви Олга Иванова

http://university.sirius-ru.net/etika/uchenie_o_boge_03.htm