Теми на лекциите

 

Исторически данни

 

Уводна лекция. Предмет на етиката

Лекция 1: Единство на нравствените завети в ученията и религиите по света

Лекция 5: Чистота на помислите и душата

 

Учение за Бога

 

  Лекция 1: Може ли да се разбере
                   
Бог?

  Лекция 2: Приоритет на Висшия
                   Закон на тази Вселена

  Лекция 3: Основни Божествени Закони
                    и
необходимостта те да се
                   следват.

  Лекция 4: Всичко е Бог

  Лекция 5: Пътят към Бога се намира вътре в нас, в нашите сърца

Лекция 6: Пребиваване в Бога. Чувство за Божественото

Лекция 7: Да дадем възможност на Бог да се проявява чрез нас.

Лекция 8: Позволете си да бъдете проявени богове.

Лекция 9: Стани сътворец на Бога.

 

Учение за ненасилието

 

  Лекция 1: Предисловие

  Лекция 2: Част 2

 

Бог и наука 

 

  Лекция 1: Лингвистично - вълнова генетика

  Лекция 2: Лингвистично - вълнова генетика

  Лекция 3: Лингвистично - вълнова генетика

  Лекция 4: Водата като енергоинформационна матрица на живота

  Лекция 5: Водата като енергоинформационна матрица на живота

  Лекция 6: Водата като енергоинформационна матрица на живота

 

 

Филми

 

Библиотека

 

 

Лекции

В раздела Катедра Етика се съдържат лекции

по Божествената Етика.

 

Разделът се намира в процес на разработка и постоянно се попълва с

нови теми, разкриващи различни страни от Етиката на Живота.

 

Една от първите теми, разглеждани тук е темата за Бог. Цикълът леции е под заглавие "Учение за Бога"

 

Цикълът лекции на тема "Бог и наука" съдържа открития на съвременната наука, потвърждаващи много религиозни истини.

 

 

 

 

 

 

 Назад